• Súťaž v pretláčaní rúk - SILNÁ RUKA 2024

     • V Mestskej športovej hale Trnava sa 18.apríla 2024 uskutočnila súťaž v pretláčaní rúk - SILNÁ RUKA 2024 žiakov základných a stredných škôl. Musíme povedať, že to bola neuveriteľne vzrušujúca udalosť plná energie a vášne. Študenti sa stretli na zápase s jediným cieľom, a to pretlačiť súperov a zvíťaziť vo svojej váhovej kategórii. Naši študenti sa zapojili do súťaží a bojov v skupine do  65 kg, do 70 kg, do 80 kg a aj nad 80 kg. Vidieť mladých ľudí súťažiť a podporovať sa navzájom bolo dôkazom toho, že pretláčanie nie je len o fyzickej sile, ale aj o mentálnom sústredení a odhodlaní. Naši študenti zožali úspechy vo všetkých kategóriách. Maximilán Vido z I.B sa v kategórii do 65 kg umiestnil na 3. mieste, Peter Bažáni z III.C v kategórii do 80 kg obsadil piatu priečku. Obrovským úspechom skončila naša účasť v kategórii nad 80 kilogramov, kde Filip Parajko z III.A obsadil 1. miesto a Jakub Holovič z III.D skončil tretí. Najväčšiu radosť sme však mali z kategórie do 70 kg, kde prvú a druhú pozíciu  suverénnym spôsobom ovládli  Daniel Vaškovič z III.B a Jozef Granec  z III.C. Gratulujeme všetkým účastníkom za ich úžasné výkony a prajeme mnoho šťastia na Majstrovstvách Slovenska.

     • JobSpoTT - veľtrh práce

     • Žiaci našich tretích ročníkov sa 16.4.2024 zúčastnili podujatia JobSpoTT, ktoré sa konalo v Športovej hale v Trnave. Toto stretnutie ponúklo študentom jedinečnú príležitosť spoznať rôznych zamestnávateľov, diskutovať o potenciálnych pracovných príležitostiach a kariérnych cestách. Každá spoločnosť mala svoj vlastný stánok, kde sa predstavili svojim potenciálnym budúcim zamestnancom, zdieľali informácie o svojej spoločnosti, kultúre a dostupných pracovných pozíciách. Naši tretiaci sa tak mohli stretnúť zamestnávateľmi trnavského regiónu. Mali možnosť absolvovať prijímacie pohovory, predstaviť sa, zdieľať svoje schopnosti a skúsenosti, diskutovať o svojich pracovných skúsenostiach a kariérnych cieľoch. Veľtrh práce podporil budovanie mostov medzi akademickým svetom a profesijnými príležitosťami a poskytol študentom cenné poznatky a zážitky, ktoré im pomôžu pri ich budúcich kariérnych rozhodnutiach.

     • AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2024 - opäť s úspechom

     • V Oldtimer gallery, považovanej za posvätné miesto pre milovníkov motorových veteránov, sa 11. 4. 2024 uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 22. ročníka súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2024, stredoškolskej súťaže pre študentov 3. ročníkov autoopravárenských učebných odborov (autoopravár – mechanik, elektrikár, karosár a lakovník) a pre študentov 4. ročníkov študijného odboru  autotronik. Atmosféra v múzeu veteránov bola plná očakávania a vzrušenia, keď sa chystalo slávnostné vyhlásenie výsledkov. Všetci prítomní boli napätí, aby zistili, kto získa vzácne tituly a ocenenia. Po dvoch dňoch plných technických výziev a súťažných úloh konečne prišiel čas na vyhlásenie výsledkov. A medzi tými, ktorí si odnášali domov najväčšie úspechy, boli aj žiaci našej školy – Matúš Hrušovský zo IV.B a Marek Plecho z III.D triedy. Matúš Hrušovský získal za prvé miesto putovný pohár Ministra školstva pre víťaza v kategórii autotronik. Jeho zručnosti a technické vedomosti zanechali porotcov bez slov a získali obdiv všetkých prítomných. Gratulácia patrí aj  Marekovi Plechovi, ktorý medzi lakovníkmi z celého Slovenska získal 2. miesto. Tieto úspechy nielen oslavujú majstrovstvo a talent našich mladých študentov, ale aj potvrdzujú dôležitosť a hodnotu profesionálneho vzdelávania v oblasti automobilového priemyslu. Gratulujeme Matúšovi a Marekovi k ich úžasným výkonom a želáme im veľa úspechov a šťastia v ich budúcej kariére.

     • Silový päťboj - majstrovstvá okresu

     • V telocvični Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trnave  sa dňa 10.04.2024 uskutočnili školské majstrovstvá okresu Trnava v silovom päťboji študentov a študentiek stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev a 6 súperiacich študentiek.

      Pre našich študentov to bola príležitosť preukázať svoje silové a vytrvalostné zručnosti v disciplínach, ktoré zahŕňali zhyby na hrazde, tlak v ľahu na lavičke, bicepsový zhyb, drep s olympijskou činkou a zhyby na bradlách. Atmosféra v  telocvični bola nabitá adrenalínom a vzrušením, keďže študenti zápolili o titul silového šampióna okresu. Ich fyzická pripravenosť a nasadenie boli ohromujúce. Nadšenie bolo cítiť v každom ich pohybe, čo vytvorilo neuveriteľne motivujúcu a podporujúcu atmosféru pre všetkých prítomných.

      Družstvo našej školy v zložení  Samuel Loča a Patrik Koreň z III.A, Peter Chaben  a Erik Sedláčik z II.A celkovo získalo 413 bodov a obsadilo 4. miesto.

      Gratulujeme všetkým účastníkom k ich neuveriteľným výkonom. Ich odhodlanie a zanietenosť sú inšpiráciou pre nás všetkých a tešíme sa na ďalšie podobné udalosti.

     • Majstrovstvá okresu Trnava v stolnom tenise

     • Vzrušujúca atmosféra a športová vášeň ovládla  25. marca 2024  telocvičňu SPŠ dopravnej  v Trnave. Tu sa uskutočnilo jedno zo základných kôl Majstrovstiev okresu Trnava v stolnom tenise žiakov stredných škôl. Vo vzájomných súbojoch sa stretli žiaci piatich stredných škôl z Trnavy. Naši študenti Jaroslav Čonka z I.C, Tomáš Komadel z II.A a Zdenko Thomas Bohm z II.B preukázali talent aj vášeň pre tento šport. Ich odhodlanie a nasadenie bolo cítiť v každom zápase. I napriek veľkému úsiliu sa naši stolný tenisti umiestnili na piatom mieste a do finálového kola sa im nepodarilo postúpiť. Gratulujeme všetkým súťažiacim k ich vynikajúcim výkonom. Zaslúžia si obdiv za svoje úsilie a nasadenie. Ich účasť v súťaži bola príležitosťou na zdokonalenie sa, spoznanie nových ľudí a vytvorenie nezabudnuteľných zážitkov.

      Ďakujeme za reprezentáciu.

     • Mladý záchranár

     • V dnešnom rýchlo sa meniacom svete je schopnosť poskytnúť prvú pomoc neoceniteľnou zručnosťou, ktorá môže zachrániť životy. Preto sa naši študenti zapojili do súťaže Mladý záchranár trnavskej župy a 20.3.2024  sa zúčastnili nominačného kola, kde mali príležitosť zdokonaliť svoje schopnosti a zvýšiť si sebadôveru v krízových situáciách. Študentov motivovalo vedomie, že nielen záchranné zložky, ale aj obyčajní ľudia dokážu iným zachrániť život, pokiaľ vedia správne poskytnúť prvú pomoc. Neraz je záchrana života otázkou prvých minút. Práve takéto situácie trénovali a v nominačnom kole aj  predviedli pred skúsenými odborníkmi, ktorí zohľadnili rýchlosť, presnosť a efektívnosť poskytovanej pomoci. Tento rok naše družstvo žiaľ nepostúpilo, no všetkým súťažiacim patrí obdiv a uznanie za ich úžasnú účasť a odvahu.

     • Kvapka krvi

     • Národná transfúzna služba (NTS) prostredníctvom sociálnych sietí zverejnila upozornenie na nedostatočné zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym Rh faktorom.  Informovala aj o tom, že darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé tri a ženy každé štyri mesiace. Nezanedbateľnou výhodou je aj  možnosť objednať sa online na webe, či cez mobilnú aplikáciu.

      Na túto výzvu zareagovali aj naša škola. 17 plnoletých žiakov z rôznych tried sa odhodlali a  zjednotili v úsilí darovať krv pre zachovanie života. Je úžasné sledovať, ako mladí ľudia vychádzajú mimo svojho komfortného prostredia, aby urobili niečo také významné a nesebecké,  niektorí po prvý krát. Štyria prvodarcovia mali veľa otázok, bolo vidieť, že sa cítili neistí v tom, čo ich čaká. Nakoniec to zvládli bravúrne a prekonali prvotné obavy z neznámeho.

      Náš úprimný obdiv a uznanie patrí všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili darovania krvi. Ich kroky sú príkladom pre nás všetkých a ukazujú, že aj malý čin môže mať veľký vplyv na životy druhých. Ďakujeme vám za odvahu a dobrovoľnícke úsilie. Váš príspevok je nenahraditeľný a váš odhodlanie nám všetkým slúži ako inšpirácia.

     • Účelové cvičenia

     • V daždivom a celkom chladnom počasí sa  12.3.2024 a 13. 3. 2024 uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov prvých a druhých ročníkov. Toto cvičenie zahŕňalo úlohy z oblasti zdravotnej prípravy, civilnej obrany a riešenia mimoriadnych situácií. Študenti sa učili základné postupy prvej pomoci, ako je oživovanie, poskytovanie pomoci pri zraneniach a ošetrovanie popálenín a poranení. Precvičili si  postupy evakuácie a záchranárskych operácií,  aj správne používanie záchrannej výstroje a vybavenia. Pracovali na zlepšení svojich komunikačných a koordinačných zručností v tíme, čo je kľúčové pri riešení mimoriadnych situácií. V rámci topografickej prípravy získali teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri práci s mapou, určovaní terénnych nerovností na mape a práci s buzolou.

     • Exkurzia Múzeum holokaustu v Seredi

     • 12.marca počas maturitnej skúšky sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi. Počasie bolo chladné a sychravé, teda  adekvátne miestu, na ktorom sa nachádzali. Tábor bol miestom množstva hrôz a bolesti v našej histórii. Žiakov zaujali muzeálne exponáty a tiež pútavý výklad, ktorý dostali. Prešli si priestormi, kde počas vojny v nedôstojných podmienkach, v neistote a strachu prežívali, pracovali a zomierali ľudia. Vidieť tieto miesta naživo, nielen vo filmoch a na fotografiách, na žiakov zapôsobilo a veríme, že si uvedomili, aká krehká je sloboda a demokracia, a preto si ich treba vážiť.

     • ALMA MATER 2024

     • Ministerstvo školstva pripravilo v mesiacoch február, marec a apríl unikátny projekt mini-veľtrhov vysokých škôl. Projekt ALMA MATER 2024 – miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu vytvára priestor na prepojenie maturantov (tohto aj budúcoročných) so slovenskými vysokými školami.  V každom krajskom meste toto podujatie pomáha žiakom s výberom vysokej školy. Naši maturanti sa 26.2.2024 sa tiež zapojili do prebiehajúcej akcie. V Trnave sa prehliadka  ALMA MATER 2024 konala v príjemnom prostredí  hotelu Holiday Inn. Študenti si mohli  prezrieť ponuku štúdia na vysokých školách, zoznámili sa so štipendijnou schémou Študuj doma, Slovensko ťa odmení. Cieľom akcie je prispieť k zníženiu odlivu mozgov zo Slovenska, zvýšiť povedomie o slovenských vysokých školách.

     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

     • Súčasťou maturitnej skúšky z anglického jazyka je otázka o kultúre a umení. Dopoludnia 7. februára 2024  sme mohli na vlastnej koži zažiť trochu kultúry - divadelné predstavenie s názvom United Neighbours of London sprostredkované Divadelným Centrom. Išlo o činohernú anglickú divadelnú inscenáciu, ktorá bola koncipovaná ako učebná pomôcka na precvičenie anglického jazyka. Dej sa odohrával v jednej z londýnskych bytoviek. Sedem poschodí, sedem nájomníkov, sedem osudov... Tajomný list, ktorý dostali obyvatelia bytovky, zamiešal osudy všetkých nájomníkov a ukázal, aké dôležité je pomáhať si. Príbeh upriamil pozornosť diváka na dobré vzťahy so svojimi najbližšími, najmä na vzťahy s tými, ktorých máme okolo seba, pod sebou, nad sebou alebo len cez chodbu. Rodinu a susedov si v živote nevyberieme, preto je dobrý sused nad zlato. Doba, ktorú žijeme, je v digitálnom zmysle extrémne sociálna, ale chýba jej fyzický kontakt, dotyk, skutočná realita. Viac pozornosti sa dostáva displejom, ako ľuďom z mäsa a kostí okolo nás. Preto bolo dobré zastaviť sa a popremýšľať, ako môžeme zlepšiť vzťahy so svojimi blízkymi.

     • LYŽIARSKY KURZ

     • Už niekoľko zimných sezón navštevujeme  lyžiarske stredisko Hronec neďaleko Brezna.  Aj v dňoch 29.1.2024 -2.2.2024 sa 71  žiakov našej školy zúčastnilo lyžiarskeho kurzu.  Hoci v tých dňoch vládlo teplé a slnečné počasie, v stredisku boli výborné podmienky pre výcvik lyžovania. Chlapci a dievčatá prežili päť aktívnych dní na zjazdovke v krásnom horskom prostredí. Zvládli nielen základy lyžovania, ale našli si čas aj na  relax, oddych a zábavu v hoteli Drotár, kde boli ubytovaní. Okrem lyžovania sa venovali aj stolnému tenisu a šachu. Víťazom stolnotenisového turnaja sa stal Jaroslav Čonka z I.C triedy  a víťazom šachového turnaja Dominik Polakovič z I.B triedy. Žiaci získali nové lyžiarske skúsenosti, čím sa pre mnohých z nich otvorili nové športové možnosti trávenia voľného času.

     • Autoopravár junior 2024 - školské kolo

     • Autoopravár Junior je stredoškolská súťaž pre študentov autoopravárenských odborov: Automechanik, Autoelektrikár, Karosár, Lakovník a Autotronik, ktorej   cieľom je propagácia remesla autoopravára medzi širokou verejnosťou ako aj spojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi. V rámci trojkolovej súťaže, od školského kola až po celoslovenské finále prebieha porovnanie teoretických a praktických znalostí súťažiacich a nadviazanie spolupráce medzi vyučujúcimi a žiakmi zúčastnených škôl. 22. ročník sme na našej škole odštartovali v učebni výpočtovej techniky 25. januára 2024 školským kolom, ktorého sa zúčastnilo 70 žiakov.  Online test preveril ich odborné znalosti v oblasti konštrukcie motorových vozidiel, elektrotechniky, elektroniky, technológie opráv motorových vozidiel, diagnostických zariadení a riadenia motorových vozidiel.

      Výsledky školského kola:

      ​​​​​​​Autotronik: I. miesto - Jakub Bugala – 93,3 %   

      Autoopravár  - mechanik  I. miesto - Jakub Kriško – 58,3%   

      Autoopravár - lakovník  I. miesto - Marek Plecho – 56,9%   

     • BRNO – VIDA CENTRUM

     • 14. december 2023 bol pre žiakov našej školy dňom zábavnej vedy. V ten deň sme sa vybrali k našim susedom do Vida centra na brnianskom výstavisku. Unikátna expozícia vedeckého múzea je rozdelená do štyroch častí, a to Planéta, Civilizácia, Človek a Mikrosvet, pričom dohromady obsahujú viac ako 180 interaktívnych exponátov. Študenti si teda sami mohli vyskúšať fungovanie rôznych javov či iných fenoménov a lepšie ich pochopiť alebo len tak uspokojiť svoju zvedavosť. Okrem rozsiahlej interaktívnej výstavy ponúka toto centrum vedy aj zaujímavý sprievodný program. Naši žiaci sa zúčastnili predstavenia pozoruhodných experimentov v Divadle vedy. Po vedeckých výskumoch sme sa presunuli na vianočné trhy moravskej metropoly. Tá počas adventu ponúka nielen kúzelnú atmosféru, pestrú výzdobu, sviatočnú hudbu a gastronomické zážitky, ale aj bohatý kultúrny program. Všetci sme takto využili úžasnú príležitosť naplno si vychutnať predvianočné obdobie.

     • Deň bez mobilu

     •      V stredu 13.12.2023 sme konečne naplnili heslo dňa „Netelefonujme, ale komunikujme“. Zorganizovali sme akciu „Deň bez mobilov“. Bol to úplne iný deň, ktorý bol pre niektorých zaťažkávajúci, pre niektorých uvoľňujúci. Na začiatku vyučovania všetci na teoretickom vyučovaní (učitelia, žiaci) vypli a odložili mobilné telefóny. Aby voľný čas cez prestávky nebol nekonečný, vymysleli sme pre triedy rôzne úlohy a občerstvenie. Žiaci úlohy riešili v triede. Keďže nemali po ruke telefóny t.z. internet, museli medzi sebou komunikovať a dlhšie sa zamýšľať. Vyriešené úlohy sme zozbierali a vyhodnotili.

      Víťazné triedy z 13.12.2023: 1. miesto  - IV.B                    2. miesto  - I.AN               3. miesto -  II.A

                Víťazné triedy z 19.12.2023. 1. miesto  - IV.A                    2. miesto  - I.D               3. miesto -  I.A

          Všetkým triedam ďakujeme za aktívnu účasť a víťazom srdečne blahoželáme. Popri rozmýšľaní sa mohli žiaci ponúknuť či už chlebíkmi s rôznymi nátierkami, koláčikmi, alebo voňavým punčom, ktoré pre nich pripravili učitelia a niektorí spolužiaci. Deň sa nám teda vydaril a po recenziách niektorých žiakov sme dostali informácie, že akcia bola zaujímavá a zábavná. Konštatujeme, že by sme si vedeli predstaviť, že telefón na chvíľu odložíme  a chýbať nám nebude. Zároveň ďakujeme aj rodičom, ktorí nás v tejto aktivite podporili a určite držali palce, pretože zobrať mladým ľuďom mobilný telefón na viac ako pár minút je v tejto dobe náročné.

     • Deň otvorených dverí

     •    Dňa 12. decembra 2023  sme privítali žiakov končiacich ročníkov základných škôl a ich rodičov, ktorí sa v rámci Dňa otvorených dverí chceli dozvedieť viac o možnostiach štúdia na našej škole a popritom si  prezrieť priestory teoretického a praktického vyučovania.

          Pre návštevníkov sme pripravili  úvodné slovo a prezentáciu  študijných a učebných odborov. Na základe záujmu a vysokej účasti budúcich žiakov a ich rodičov sme prehliadky rozdelili do viacerých skupín. Vyučovanie bolo prispôsobené tak, aby návštevníci videli prípravu našich žiakov na budúce povolanie v reálnej podobe teoretického a praktického vyučovania. Ukázali sme priestory novozrekonštruovaného  odborného výcviku, odborné učebne, učebne cudzích jazykov  a predviedli sme ukážky pneumatických a hydraulických mechanizmov, programovania PLC systémov, prácu s 3D tlačiarňou, simulácie porúch na paneloch spaľovacieho a elektrického  motora, učebne na výuku cudzích jazykov.

      Záujem o informácie o možnostiach vzdelávania na našej škole  neutíchol až do večerných hodín. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa  na budúcu spoluprácu.

     • Streetball 2023

     • Dňa 22.11.2023 pri príležitosti Dňa študentov sme sa zapojili do súťaže v Streetballe,   ktorá sa konala v Mestskej športovej hale. 12 družstiev stredoškolákov bolo rozlosovaných do štyroch skupín. Spolu s  „A“ družstvom  zo SPŠ dopravnej  a „B“  družstvom zo SŠ J. Bottu sme sa ocitli v A skupine. Kvalifikáciu sme s prehľadom vyhrali a spolu s víťazmi ostatných skupín postúpili do finálovej skupiny, kde sa hralo systémom každý s každým. Družstvo našej školy v zložení -  Štefan Balko a Patrik Mesároš zo IV.A, Dominik Oliver Starko z I. AN a Michal Bažík z I.C obsadilo 3. miesto. Ďakujeme za vzornú  reprezentáciu  našej  školy.

     • Medzi nami

     • Deň 16.november sa pre žiakov našej školy niesol v znamení výchovného koncertu Medzi nami. Veľmi pútavou formou nám boli približené dôležité míľniky našej histórie. Účinkujúci nám pripomenuli, že žijeme v spoločnosti, kde sa stretáva niekoľko generácií, ktoré sa musia navzájom akceptovať a vychádzať spolu. Staršia generácia nám stále má čo ponúknuť, a to priučiť nás histórii a odovzdať cenné informácie, lebo „národ, ktorý nepozná svoju históriu, je odsúdený ju zopakovať.“ My sa môžeme poučiť a vyvarovať chýb.  Súčasný svet je plný informácií a je pre nás dôležité naučiť sa ich správne triediť. Žiaci sa aktívne zapojili do  zaujímavých kvízov, kde si preverili svoje vedomosti. Aj takto príjemne a užitočne sa dá zakončiť skrátený týždeň.

     • Majstrovstvá okresu v basketbale

     • Dňa 15.11.2023 sa v telocvični SPŠ dopravnej v Trnave uskutočnilo základné kolo Majstrovstiev okresu Trnava v basketbale študentov stredných škôl. Súťaže sa  zúčastnili  družstvá SOŠ automobilovej, SPŠ dopravnej, SPŠ stavebnej a Gymnázia J. Hollého. Súťaž sa hrala systémom každý s každým a 2 x 12 minút. Každé družstvo odohralo 3 zápasy. S maximálnym nasadením a po úporných bojoch sme dva zápasy vyhrali. Porazili nás iba basketbalisti zo  SPŠ stavebnej. Po zrátaní výsledkov sme skončili na druhom mieste. Za dobrý výkon a reprezentáciu školy patrí vďaka basketbalovému výberu našej školy.

     • Deň výživy

     • Pri príležitosti Svetového dňa výživy sme posledné dva októbrové  týždne  na našej škole venovali problematike zdravej výživy a  jej dôležitosti pre  optimálne fungovanie organizmu, najmä nášho mozgu. V rámci tohto významného dňa sme pripravili informačné plagáty s jednoduchými tipmi, ako  sa naštartovať k zdravšej životospráve,  ako aj zoznam top funkčných potravín pre lepšiu pamäť, sústredenie a celkový výkon. Zdôraznili sme, že zmeny v stravovaní a životnom štýle môžu mať pozitívny vplyv nielen na náš fyzický stav, ale aj na našu schopnosť sústrediť sa a pracovať efektívne. Naša škola si zakladá na zdravom životnom štýle a je jej cieľom podporovať svojich žiakov nielen vo vzdelávaní, ale aj v rozvoji zdravého myslenia a životného štýlu. Súčasťou našich aktivít v rámci Svetového dňa výživy bolo preto aj rozdávanie jabĺk - symbolu zdravej výživy - študentom, čím sme podporili túto udalosť. Dúfame, že prezentované informácie a odporúčania pomôžu našim žiakom začať lepšie a zdravšie žiť, a tak zlepšovať aj svoj akademický výkon.