• 2487 H 04 AUTOOPRAVÁR - LAKOVNÍK - CHARAKTERISTIKA

   • Názov odboru Autoopravár - lakovník
    Číslo odboru 2487 H 04
    Forma a typ štúdia denné štúdium pre absolventov ZŠ, vhodný pre chlapcov a dievčatá
    Dĺžka štúdia 3 roky
    Spôsob ukončenia štúdia záverečná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní výučný list + vodičské oprávnenie skupiny B
    Dosiahnutý stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie, ISCED 3C
    Charakteristika absolventa absolvent pripravuje povrch karosérie motorových vozidiel a strojárskych výrobkov brúsením a tmelením na aplikáciu farieb a náterových hmôt na ochranu povrchu, odstraňovanie starých náterov. Dokončuje úpravu povrchu brúsením a leštením na dosiahnutie požadovaného stupňa lesku a ochrany. Rozhoduje o použití správneho postupu striekania. Identifikuje, porovnáva, vyberá vhodný a správny odtieň na lakovanie, vypočítava spotrebu materiálu, namiešava farby v správnom odtieni. Realizuje tiež demontáž a montáže jednotlivých dielcov určených na povrchovú úpravu.
    Praktické vyučovanie V dielenských priestoroch školy zameraných na prípravné a finálne autolakovnícke práce, pracoviskách partnerov v systéme duálneho vzdelávania, prípadne na ďalších autoopravárenských zmluvných pracoviskách v celom regióne
    Pracovné uplatnenie absolventa SZČO - živnostník, kvalifikovaný odborný pracovník pri výrobe automobilov a lakovníckych prácach v autoopravárenstve
    Ďalšie vzdelávanie 2-ročné nadstavbové štúdium na našej škole v študijných odboroch: 2414 4 01 strojárstvo -výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2493 L predaj a servis vozidiel
   •