• NázovTelefónne číslo
  Sekretariát riaditeľa033/5933921 , 0918 578 430
  Evidencia žiakov033/5933926
  Informácie o štúdiu033/5933926
  Ekonomické oddelenie033/5633922
  Mzdová učtáreň033/5933936
  Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie033/5933925
  Zborovňa učiteľov033/5933925
  Telocvičňa033/5633933
  Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie033/5933941
  Hlavný majster odbornej výchovy 033/5933943
  Zborovňa majstrov odbornej výchovy 033/5933942
  Autoškola 033/5933949
  Autoservis 033/5933945
  Oddelenie správy majetku 033/5933924
  Zásobovanie 033/5933931
  Vrátnica 033/5933928 , 0948 692 282
  Školník 033/5933937
  Školská jedáleň 033/5933929