• 2487 H 03 AUTOOPRAVÁR - KAROSÁR- CHARAKTERISTIKA

   • Názov odboru Autoopravár - karosár
    Číslo odboru 2487 H 03
    Forma a typ štúdia denné štúdium pre absolventov ZŠ, vhodný pre chlapcov a dievčatá
    Dĺžka štúdia 3 roky
    Spôsob ukončenia štúdia záverečná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní výučný list + vodičské oprávnenie skupiny B
    Dosiahnutý stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie, ISCED 3C
    Charakteristika absolventa Vykonáva odborné práce pri opravách karosérií motorových Opravuje poškodené karosérie po havárii, korózii a ďalších poškodeniach. Opravuje ich výmenou, lepením, nitovaním, vyklepávaním, spájkovaním, zváraním, brúsením, rovnaním a ťahaním na vyrovnávacom zariadení alebo zemnom ráme. Vykonáva aj lícovanie, zostavovanie dielov a konštrukcií. Vykonáva demontáž, montáž, opravy a úpravy jednotlivých dielov karosérie, montáž príslušenstva a doplnkov karosérií a skríň vozidiel,
    Praktické vyučovanie V dielenských priestoroch školy zameraných na autoopravárenské, karosárske technológie pre opravu cestných motorových vozidiel, pracoviskách partnerov v systéme duálneho vzdelávania, prípadne ďalších autoopravárenských zmluvných pracoviskách v celom regióne.
    Pracovné uplatnenie absolventa Samostatne zárobkovo-činná osoba v oblasti autoopravárenstva - živnostník, kvalifikovaný odborný pracovník vykonávajúci špecializované práce v oblasti výroby automobilov a karosárskych opravárenských prác vrátane rovnania rámov karosérie
    Ďalšie vzdelávanie 2-ročné nadstavbové štúdium na našej škole v študijnom odbore: 2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2493 L predaj a servis vozidiel
   •