• 2487 H 02 AUTOOPRAVÁR - ELEKTRIKÁR - CHARAKTERISTIKA

   • Názov odboru Autoopravár - elektrikár
    Číslo odboru 2487 H 02
    Forma a typ štúdia denné štúdium pre absolventov ZŠ, vhodný pre chlapcov a dievčatá
    Dĺžka štúdia 3 roky
    Spôsob ukončenia štúdia záverečná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní výučný list + vodičské oprávnenie skupiny B
    Dosiahnutý stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie, ISCED 3C
    Charakteristika absolventaabsolvent vykonáva montáž, nastavovanie, kontrolu, diagnostikovanie, údržbu a opravy elektrických zdrojov, rozvodov elektrických pohonov, senzorov, riadiacich systémov, aktívnych a pasívnych prvkov na motorových jednotkách v komfortnej elektrickej výzbroji vozidla, podvozkových častiach, v osvetľovacej časti a spojovacích vybaveniach vozidla.
    Praktické vyučovanie v dielenských priestoroch školy zameraných na diagnostiku, montáž a opravy cestných motorových vozidiel, pracoviskách partnerov v systéme duálneho vzdelávania, prípadne na ďalších autoopravárenských zmluvných pracoviskách v celom regióne,
    Pracovné uplatnenie absolventa samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti autoopravárenstva - živnostník, kvalifikovaný odborný pracovník vykonávajúci špecializované práce vo výrobných podnikoch a autoopravárenstve
    Ďalšie vzdelávanie 2-ročne nadstavbové štúdium na našej škole v študijných odboroch: 2414 L strojárstvo 2493 L predaj a servis vozidiel
   •