• Školský rok 2020/2021 sa začína 1.9.2020.

    Vyučovanie v I. polroku sa začne 2.septembra 2020 (streda) a končí sa 29.januára 2021 (piatok).

    Vyučovanie v II. polroku sa začína 1.februára 2021 (pondelok) a končí sa 30.júna 2021(streda).

    Klasifikačná porada za I. polrok sa uskutoční 26.januára 2021.

    Klasifikačná porada za II. polrok sa uskutoční 22.júna 2021.

    Priebežná klasifikácia sa uskutoční v dňoch 10.11.2020 a 06.4.2021.

     

    Klasifikačná porada v triedach II.AN, IV.A ,IV.B, II.AEND  sa uskutoční 13.mája 2021.

    Klasifikačná porada v triedach  III.C, III.D sa uskutoční 11.júna 2021.

     

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania

    pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania

    po prázdninách

    jesenné

    28. október 2020

    (streda)

    29. október – 30. október 2020

    02. november 2020

    (pondelok)

    vianočné

    22. december 2020

    (utorok)

    23. december 2020 – 07. január 2021

    08. január 2021

    (piatok)

    polročné

    29. január 2021

    (piatok)

    01. február 2021 (pondelok)

    02. február 2021

    (utorok)

    jarné

    26. február 2021

    (piatok)

    01. marec 2021 –05. marec 2021

    08. marec 2021

    (pondelok)

    veľkonočné

             31. marec 2021

    (streda)

    01. apríl - 06. apríl 2021

    07. apríl 2021

    (streda)

    letné

    30. jún 2021

    (streda)

    01. júl – 31. august 2021

    02. september 2021

    (štvrtok)

     

    Prijímacie konanie pre žiakov základných škôl

     

    Prijímacie skúšky na štúdium v SOŠA sa uskutočnia v      I. termíne - máj 2021

                                                                                                II. termíne - jún 2021.

     

    Prihlasovanie žiakov do denného nadstavbového a externého štúdia

     

    Prihlášku do  denného nadstavbového  a  externého štúdia podáva uchádzač do 31.mája 2021 na sekretariáte SOŠA.

     

    Ukončenie štúdia

     

    Študijné odbory:

    externá časť MS a PFIČ MS:               SJL –  16.marec 2021

                                                                           ANJ / NEJ – 17.marec 2021    

    praktická časť maturitnej skúšky:         máj 2021

    ústna časť maturitnej skúšky:              24.máj - 28.máj 2021

     

    Učebné odbory:  

    písomná časť záverečnej skúšky:        16.jún 2021

    praktická časť záverečnej skúšky:       17.jún  – 23.jún 2021

    teoretická časť záverečnej skúšky:      21.jún – 25.jún 2021