• Školský rok 2021/2022 sa začína 1.9.2021.

    Vyučovanie v I. polroku sa začína 2.septembra 2021 (štvrtok ) a končí sa 31 .januára 2022 (pondelok).

    Vyučovanie v II. polroku sa začína 1.februára 2022 (utorok) a končí sa 30.júna 2022 (štvrtok).

    Klasifikačná porada za I. polrok sa uskutoční 25.januára 2022.

    Klasifikačná porada za II. polrok sa uskutoční 23.júna 2022.

    Priebežná klasifikácia sa uskutoční v dňoch 9.11.2021 a 5.4.2022.               

     

    Klasifikačná porada v triedach II.AN, IV.A ,IV.B  sa uskutoční 19. mája 2022.

    Klasifikačná porada v triedach  III.C, III.D sa uskutoční 9. júna 2022.

     

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania

    pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania

    po prázdninách

    jesenné

    27. október 2021

    (streda)

    28. október – 29. október 2021

    02. november 2021

    (pondelok)

    vianočné

    22. december 2021

    (streda)

    23. december 2021 – 07. január 2022

    10. január 2022

    (pondelok)

    polročné

    3. február 2022

    (štvrtok)

    04. február 2022 (piatok)

    07. február 2022

    (utorok)

    jarné

    25. február 2022

    (piatok)

    28. február 2022 –04. marec 2022

    07. marec 2022

    (pondelok)

    veľkonočné

                  13. apríl 2022

    (streda)

    14. apríl - 19. apríl 2022

    20. apríl 2022

    (streda)

    letné

    30. jún 2022

    (štvrtok)

    01. júl – 2. september 2022

    05. september 2022

    (pondelok)

     

    Prijímacie konanie pre žiakov základných škôl

     

    Prijímacie skúšky na štúdium v SOŠA sa uskutočnia v      I. termíne - máj 2022

                                                                                                II. termíne - jún 2022.

     

    Prihlasovanie žiakov do denného nadstavbového a externého štúdia

     

    Prihlášku do  denného nadstavbového  a  externého štúdia podáva uchádzač do 31.mája 2022 na sekretariáte SOŠA.

     

    Ukončenie štúdia

     

    Študijné odbory:

    externá časť MS a PFIČ MS:               SJL –  15.marec 2022

                                                                           ANJ / NEJ – 16.marec 2022     

    praktická časť maturitnej skúšky:         máj 2022

    ústna časť maturitnej skúšky:              30.máj - 3. jún 2022

     

    Učebné odbory:  

    písomná časť záverečnej skúšky:        16.jún 2022

    praktická časť záverečnej skúšky:       17.jún  – 23.jún 2022

    teoretická časť záverečnej skúšky:      21.jún – 24.jún 2022