• Školský rok 2022/2023 sa začína 1.9.2022.

    Vyučovanie:

    I. polrok sa začína 5.septembra 2022 (pondelok ) a končí sa 31 .januára 2023 (utorok).

    II. polrok sa začína 1.februára 2023 (streda) a končí sa 30.júna 2023 (piatok).

     

    Klasifikačné porady:

    za I. polrok sa uskutoční 24.januára 2023.

    za II. polrok sa uskutoční 27.júna 2023.

    Priebežná klasifikácia sa uskutoční v dňoch 8.11.2022 a 4.4.2023.               

    Klasifikačná porada v triedach II.AN, IV.A, IV.B  sa uskutoční 18. mája 2023.

    Klasifikačná porada v triedach  III.C, III.D sa uskutoční 8. júna 2023.

     

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania

    pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania

    po prázdninách

    jesenné

    27. október 2022

    (štvrtok)

    28. október – 31. október 2022

    02. november 2022

    (streda)

    vianočné

    22. december 2022

    (štvrtok)

    23. december 2022 – 07. január 2023

    9. január 2023

    (pondelok)

    jarné

    17. február 2023

    (piatok)

    20. február 2023 –24. február 2023

    27. marec 2023

    (pondelok)

    veľkonočné

                  5. apríl 2023

    (streda)

    6. apríl - 11. apríl 2023

    12. apríl 2023

    (streda)

    letné

    30. jún 2023

    (piatok)

    01. júl – 31. september 2023

    04. september 2023

    (pondelok)

     

    Prijímacie konanie pre žiakov základných škôl

     

    Prijímacie skúšky na štúdium v SOŠA sa uskutočnia v      I. termíne - 4. máj 2023

                                                                                                II. termíne - 9. máj 2023

     

    Prihlasovanie žiakov do denného nadstavbového a externého štúdia

     

    Prihlášku do  denného nadstavbového  a  externého štúdia podáva uchádzač do 31.mája 2023 na sekretariáte SOŠA.

     

    Ukončenie štúdia

     

    Študijné odbory:

    externá časť MS a PFIČ MS:               SJL –  14.marec 2023

                                                                           ANJ / NEJ – 15.marec 2023     

    praktická časť maturitnej skúšky:         máj 2023

    ústna časť maturitnej skúšky:              29.máj - 2. jún 2023

     

    Učebné odbory:  

    praktická časť záverečnej skúšky:       15.jún  – 21.jún 2023

    teoretická časť záverečnej skúšky:      22.jún – 23.jún 2023