• Školský rok 2023/2024 sa začína 1.9.2023.

    Vyučovanie:

    I. polrok sa začína 4.septembra 2023 (pondelok ) a končí sa 31 .januára 2024 (streda).

    II. polrok sa začína 1.februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28.júna 2024 (piatok).

     

    Klasifikačné porady:

    za I. polrok sa uskutoční 25.januára 2024 (štvrtok).

    za II. polrok sa uskutoční 25.júna 2024 (utorok).

    Priebežná klasifikácia sa uskutoční v dňoch 14. november 2023 a 9. apríl 2024.               

    Klasifikačná porada v triedach II.AN, IV.A, IV.B  sa uskutoční 16. mája 2024.

    Klasifikačná porada v triedach  III.C, III.D sa uskutoční 5. júna 2024.

     

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania

    pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania

    po prázdninách

    jesenné

    27. október 2023

    (piatok)

    30 október – 31. október 2023

    02. november 2023

    (štvrtok)

    vianočné

    22. december 2023

    (piatok)

    23. december 2023 – 07. január 2024

    8. január 2024

    (pondelok)

    jarné

    1. marec 2024

    (piatok)

    4. marec 2024 –8. marec 2024

    11. marec 2024

    (pondelok)

    veľkonočné

                  27. marec 2024

    (streda)

    28. marec 2024  - 2. apríl 2024

    3. apríl 2024

    (streda)

    letné

    28. jún 2024

    (piatok)

    01. júl 2024 – 30. august 2024

    02. september 2024

    (pondelok)

     

    Prijímacie konanie pre žiakov základných škôl

     

    Prijímacie skúšky na štúdium v SOŠA sa uskutočnia v      I. termíne - 2. máj 2024

                                                                                                II. termíne - 6. máj 2024

    Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024.

     

    Prihlasovanie žiakov do denného nadstavbového a externého štúdia

     

    Prihlášku do  denného nadstavbového  a  externého štúdia podáva uchádzač do 31.mája 2024 na sekretariáte SOŠA.

     

    Ukončenie štúdia

     

    Maturitná skúška:

    externá časť MS a PFIČ MS:               SJL –  12. marec 2024

                                                                           ANJ / NEJ – 13.marec 2024     

    praktická časť maturitnej skúšky:         máj 2024

    ústna časť maturitnej skúšky:              27. máj 2024  - 31. máj 2024

     

    Záverečná skúška:  

    praktická časť záverečnej skúšky:       12.jún 2024  – 19. jún 2024

    teoretická časť záverečnej skúšky:      20. jún 2024  – 21. jún 2024