• HARMONOGRAM ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY

   •  

    21. jún 2023 - III.D

    2487 H 01 autoopravár - mechanik

    8.00 – 8.10 slávnostné otvorenie

     

    22. jún 2023 - III.C

    2487 H 02 autoopravár - elektrikár

    8.00 – 8.10 slávnostné otvorenie

    2487 H 04 autoopravár - lakovník