• Triedna učiteľka:  Ing. Lubomíra Zemková

    • Študijný odbor:  2411 K mechanik nastavovač

     UVS 1A1 - majster odbornej výchovy - Ing. Jaroslav Očenášek

       Meno SDV - učebná zmluva Pracovisko
     odborného výcviku
     1.   Andrásy Kristián ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     2.   Balko Štefan ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     3.   Boháček Adrián ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     4.   Ďurčo  Matej   SOŠA Trnava
     5.   Falath Miroslav ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     6.   Foltíny David ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     7.   Galgóci Ľuboš ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     8.   Hambalek Filip ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava

      

     UVS 1A2 - majster odbornej výchovy - Mgr. Jozef Fatranský

       Meno SDV - učebná zmluva Pracovisko
     odborného výcviku
     1.   Knotek Viliam ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     2.   Koniar Peter ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     3.   Košiarčik Matúš ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     4.   Mandev Ivan ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     5.   Matúš Peter ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     6.   Mesároš Patrik ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     7.   Moravec Alex ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     8.   Mužík David ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     9.   Valachovič Marco   SOŠA Trnava


     UVS 1A3 - majster odbornej výchovy - Ing. Peter Matula

       Meno SDV - učebná zmluva Pracovisko
     odborného výcviku
     1.   Miškovič Daniel ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     2.   Oroszlán Richard ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     3.   Parajko Filip   SOŠA Trnava
     4.   Pavelka  Matúš ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     5.   Sklenár Dominik ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     6.  Tabaček Patrik ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     7.   Vavrinec Adam ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     8.   Zemko Matej ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
   • Zmeny:

   • Drozd Adrián - 17.9.2020 prestup na SPŠ dopravnú Trnava

    Hots Nazar - 11.1.2021 zanechal študium

    Toncr Samuel -  11.9.2020 prestup na SOŠ elektrotechnickú