• Triedny učiteľ:  Ing. Ľubomír Znášik

    • Študijný odbor:  2411 K mechanik nastavovač

     UVS 1A1 - majster odbornej výchovy - Ing. Jaroslav Očenášek

       Meno SDV - učebná zmluva  Pracovisko
     odborného výcviku
     01. Baranec Samuel ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     02. Ďuriš Jakub ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     03. Hlavatý Martin ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     04. Holekši Marek ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     05. Holík Filip ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     06. Horváth Julián ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     07. Hudzovič Mário ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     08. Kochan Filip ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     09. Kondel Tomáš ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     10. Maszay Šimon ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     11. Mikuš Tomáš ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     12. Mondek Martin ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava

      

     Študijný odbor:  2679 K mechanik mechatronik

     UVS 1A2 - majster odbornej výchovy -  Ing. Peter Matula

       Meno SDV - učebná zmluva  Pracovisko
     odborného výcviku
     01. Böhm Thomas Zdenko ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     02. Galbavý Ivan ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     03. Halada Boris ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     04. Horváth Branislav ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     05. Januščák Samuel ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     06. Khandl  Jakub ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     07. Kopaj Eduard ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     08. Kováč Adam ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     09. Kovačovič Alex ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     10. Kudelás Samuel ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     11. Michalík Lukáš ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     12. Petráš Richard ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava


     UVS 1A3 - majster odbornej výchovy -  Mgr. Marián Peťkovský

       Meno SDV - učebná zmluva  Pracovisko
     odborného výcviku
     01. Mondek Andrej ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     02. Müller Tomáš ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     03. Petrík Matej ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     04. Podolinčiak Nicolas ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
     05. Vyskoč Erik Enrico ZF Slovakia, a.s., Trnava  SOŠA Trnava
   • Zmeny: