• Výsledné hodnotenie prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023   

  • študijný odbor: 2495 K autotronik

  • P.č. Kód testu  Počet bodov Výsledné hodnotenie
   1. 73HT1 174 Prijatý
   2. 37MC6 171 Prijatý
   3. 38WA5 168 Prijatý
   4. 35NE5 151 Prijatý
   5. 99SH9 147 Prijatý
   6. 46YT1 144 Prijatý
   7. 68ZF8 132 Prijatý
   8. 23LX7 132 Prijatý
   9. 32MS2 123 Prijatý
   10. 59EZ2 121 Prijatý
   11. 48MC2 120 Prijatý
   12. 68TP5 116 Prijatý
   13. 15ZE2 113 Prijatý
   14. 65MP1 112 Prijatý
   15. 82AK3 110 Prijatý
   16. 59ZD3 110 Prijatý
   17. 72MZ4 107 Prijatý
   18. 29PN7 102 Prijatý
   19. 77HB2 101 Prijatý
   20. 52ZS2 101 Prijatý
   21. 15BM8 99 Prijatý
   22. 61TR4 92 Prijatý
   23. 13XR4 92 Prijatý
   24. 76CG7 86 Prijatý
   25. 43NJ8 84 Prijatý
   26. 88KH2 84 Prijatý
          
   27.  66SK5 82 Neprijatý
   28.  26RX2 79 Neprijatý
   29.  57XY5 76 Neprijatý
   30.  24SS7 76 Neprijatý
   31.  54LX6 73 Neprijatý
   32.  31TD7 73 Neprijatý
   33.  15KH8 71 Neprijatý
   34.  97NL4 69 Neprijatý
   35.  85GG7 64 Neprijatý
   36.  24ZK9 60 Neprijatý
   37.  79TQ9 58 Neprijatý
   38.  94JL5 51 Neprijatý
   39.  64EB8 36 Neprijatý
   40.  26TS2 31 Neprijatý

   V prípade nedostatočného počtu zapísaných žiakov, sa bude poradie posúvať.

   Záväzné potvrdenie o nastúpení aj nenastúpení uchádzača na štúdium je potrebné poslať na školu najneskôr do 23.5.2022 cez informačný systém Edupage, na E-mail evidencia@sosatt.sk, alebo poštou.

    

   V Trnave dňa 18.5.2022                                                                                                 Ing. Jozef Ormandy, riaditeľ SOŠ automobilovej

  • študijný odbor: 2411 K mechanik nastavovač

  • Poradie uchádzačov v systéme duálneho vzdelávania

   P.č. Kód testu  Počet bodov Výsledné hodnotenie
   1. 91FS3 115 Prijatý
   2. 18MR4 81 Prijatý
   3. 26RX2 79 Prijatý

    

   Poradie ostatných uchádzašov

   P.č. Kód testu Počet bodov Výsledné hodnotenie
   1. 61WN2 128 Prijatý
   2. 56TG2 116 Prijatý
   3. 18WP2 106 Prijatý
   4. 85FK8 71 Prijatý

   V prípade nedostatočného počtu zapísaných žiakov, sa bude poradie posúvať.

   Záväzné potvrdenie o nastúpení aj nenastúpení uchádzača na štúdium je potrebné poslať na školu najneskôr do 23.5.2022 cez informačný systém Edupage, na E-mail evidencia@sosatt.sk, alebo poštou.

    

   V Trnave dňa 18.5.2022                                                                                                 Ing. Jozef Ormandy, riaditeľ SOŠ automobilovej

  • študijný odbor: 2679 K mechanik - mechatronik

  • Poradie uchádzačov v systéme duálneho vzdelávania

   P.č. Kód testu  Počet bodov Výsledné hodnotenie
   1. 39GN2 174 prijatý
   2. 92PB5 161 prijatý
   3. 51WL9 154 prijatý
   4. 39BA6 135 prijatý
   5. 62HR9 132 prijatý
   6. 56WW5 110 prijatý
   7. 61TT8 104 prijatý
   8. 97XJ8 102 prijatý
   9. 85MF3 97 prijatý
   10. 62SF4 60 prijatý

    

   Poradie ostatných uchádzačov

   P.č. Kód testu Počet bodov Výsledné hodnotenie
   1. 37EZ6 190 prijatý
   2. 37WM6 150 prijatý
   3. 72GP1 144 prijatý
   4. 55LG4 140 prijatý
   5. 56FR1 133 prijatý
   6. 22LE5 121 prijatý
   7. 86KB9 120 prijatý
          
   8. 93CZ1 116 neprijatý
   9. 95AJ2 115 neprijatý
   10. 25MK6 113 neprijatý
   11. 43AT5 111 neprijatý
   12. 91SF9 110 neprijatý
   13. 33PS8 102 neprijatý
   14. 87AR5 101 neprijatý
   15. 11EZ2 99 neprijatý
   16. 51LZ6 81 neprijatý
   17. 49YJ6 79 neprijatý
   18. 97AW2 74 neprijatý
   19. 11LK8 73 neprijatý
   20. 16HW3 73 neprijatý
   21. 81YB6 52 neprijatý
   22. 31HS2 51 neprijatý

   V prípade nedostatočného počtu zapísaných žiakov, sa bude poradie posúvať.

   Záväzné potvrdenie o nastúpení aj nenastúpení uchádzača na štúdium je potrebné poslať na školu najneskôr do 23.5.2022 cez informačný systém Edupage, na E-mail evidencia@sosatt.sk, alebo poštou.

    

   V Trnave dňa 18.5.2022                                                                                                 Ing. Jozef Ormandy, riaditeľ SOŠ automobilovej

  • učebný odbor: 2487 H 01 autoopravár - mechanik

  • P.č. Kód z rozhodnutia o prijatí v Edupage Počet bodov Výsledné hodnotenie
   1. KX8********S 80 Prijatý
   2. 1VC********1 65 Prijatý
   3. GDX********2 65 Prijatý
   4. T5O********A 65 Prijatý
   5. EB4********H 50 Prijatý
   6. DMC********J 50 Prijatý
   7. OWP********9 50 Prijatý
   8. B0B********K 40 Prijatý
   9. OM6********Y 40 Prijatý
   10. X83********U 40 Prijatý
   11. ND0********N 30 Prijatý
   12. 9E0********9 30 Prijatý
   13. 7VM********N 30 Prijatý
   14. FI1********R 30 Prijatý
   15. IXE********R 20 Prijatý
   16. KDV********M 20 Prijatý
   17. 271********3 20 Prijatý
   18. LVJ********R 20 Prijatý
   19. CRL********M 20 Prijatý
   20. JYL********4 20 Prijatý
   21. U7S********6 20 Prijatý
   22. 1C3********S 20 Prijatý
   23. KVH********I 20 Prijatý
   24. 8ZB********P 10 Prijatý
   25. MI3********V 10 Prijatý
   26. 4N4********3 10 Prijatý

   V prípade nedostatočného počtu zapísaných žiakov, sa bude poradie posúvať.

   Záväzné potvrdenie o nastúpení aj nenastúpení uchádzača na štúdium je potrebné poslať na školu najneskôr do 23.5.2022 cez informačný systém Edupage, na E-mail evidencia@sosatt.sk, alebo poštou.

    

   V Trnave dňa 18.5.2022                                                                                                 Ing. Jozef Ormandy, riaditeľ SOŠ automobilovej

  • učebný odbor: 2487 H 02 autoopravár - elektrikár

  • P.č. Kód z rozhodnutia o prijatí v Edupage Počet bodov Výsledné hodnotenie
   1. YMA********U 90 Prijatý
   2. 6XF********I 90 Prijatý
   3. T0G********S 90 Prijatý
   4. C3A********S 75 Prijatý
   5. JSG********A 40 Prijatý
   6. T95********T 30 Prijatý
   7. T8N********0 30 Prijatý
   8. ZJG********I 30 Prijatý
   9. H1D********9 20 Prijatý
   10. 0HO********E 20 Prijatý
   11. 5XA********O 10 Prijatý
   12. GUY********S 5 Prijatý

   V prípade nedostatočného počtu zapísaných žiakov, sa bude poradie posúvať.

   Záväzné potvrdenie o nastúpení aj nenastúpení uchádzača na štúdium je potrebné poslať na školu najneskôr do 23.5.2022 cez informačný systém Edupage, na E-mail evidencia@sosatt.sk, alebo poštou.

    

   V Trnave dňa 18.5.2022                                                                                                 Ing. Jozef Ormandy, riaditeľ SOŠ automobilovej

  • učebný odbor: 2487 H 04 autoopravár - lakovník

  • P.č. Kód z rozhodnutia o prijatí v Edupage Počet bodov Výsledné hodnotenie
   1. 6HC********U 5 Prijatý
   2. 6IS********O 5 Prijatý
   3. 8I0********8 5 Prijatý
   4. RAD********5 5 Prijatý
   5. ABU********6 0 Prijatý
   6. XOC********P 0 Prijatý
   7. 40G********B 0 Prijatý

   V prípade nedostatočného počtu zapísaných žiakov, sa bude poradie posúvať.

   Záväzné potvrdenie o nastúpení aj nenastúpení uchádzača na štúdium je potrebné poslať na školu najneskôr do 23.5.2022 cez informačný systém Edupage, na E-mail evidencia@sosatt.sk, alebo poštou.

    

   V Trnave dňa 18.5.2022                                                                                                 Ing. Jozef Ormandy, riaditeľ SOŠ automobilovej

   • Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023

   • V súlade s § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:

     

     1. TERMÍN:  

    • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

    2. 5. 2022 alebo 3. 5. 2022

    2. TERMÍN:

    • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

    9. 5. 2022 alebo 10. 5. 2022

     

  • Kritériá prijímacieho konania

  • Tlačivá