• Výsledné hodnotenie prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023   

  • študijný odbor: 2495 K autotronik

  • študijný odbor: 2411 K mechanik nastavovač

  • študijný odbor: 2679 K mechanik - mechatronik

  • učebný odbor: 2487 H 01 autoopravár - mechanik

  • učebný odbor: 2487 H 02 autoopravár - elektrikár

  • učebný odbor: 2487 H 04 autoopravár - lakovník

   • Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023

   • V súlade s § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne:

     

     1. TERMÍN:  

    • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

    2. 5. 2022 alebo 3. 5. 2022

    2. TERMÍN:

    • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

    9. 5. 2022 alebo 10. 5. 2022

     

  • Kritériá prijímacieho konania

  • Tlačivá