• Kritériá prijímacieho konania do I. ročníka v šk. roku 2021/2022

   • Vyhodnotenie prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

   • Zoznam prijatých žiakov do študijných odborov k 10.5.2021

    Študijný odbor : 2495 K autotronik

      Uchádzač o štúdium Vyhodnotenie
    Iniciálky Kód Spolu Spĺňa podmienky Výsledok
    1. M.B. WLS********3 166 áno Prijatý
    2. M.K. UWC********W 158 áno Prijatý
    3. R.R. NVD********2 156 áno Prijatý
    4. M.J. PH1********Y 153 áno Prijatý
    5. A.B. J2G********9 149 áno Prijatý
    6. D.B. ODD********T 145 áno Prijatý
    7. D.K. K8K********L 122 áno Prijatý
    8. D.H. DZ5********O 122 áno Prijatý
    9. M.C. U08********J 121 áno Prijatý
    10. G.N. RAU********G 117 áno Prijatý
    11. D.V. MUA********S 115 áno Prijatý
    12. T.M. 10H********H 112 áno Prijatý
    13. S.F. MN9********S 110 áno Prijatý
    14. D.G. HZP********D 109 áno Prijatý
    15. E.Š. TSA********M 109 áno Prijatý
    16. M.Č. 6SJ********6 108 áno Prijatý
    17. A.H. 6BX********X 108 áno Prijatý
    18. V.P. 3G9********8 107 áno Prijatý
    19. D.S. 2IL********T 104 áno Prijatý
    20. D.K. DHB********0 101 áno Prijatý
    21. M.Š. 0NE********4 93 áno Prijatý
    22. R.L. HZB********S 90 áno Prijatý
    23. T.D. PAU********9 90 áno Prijatý
    24. S.D. 90P********Y 88 áno Prijatý
    25. M.K. SPE********M 85 áno Prijatý
    26. L.Č. FG1********B 81 áno Prijatý
    27. S.Č. 6P6********L 81 áno Prijatý
    28. T.B. OMZ********2 77 áno Prijatý
    29. M.B. 8XG********1 77 áno Neprijatý
    30. M.K. KST********V 76 áno Neprijatý
    31. M.R. NVM********T 71 áno Neprijatý
    32. I.B. 09M********O 60 áno Neprijatý
    33. M.S. MZU********2 51 áno Neprijatý
    34. M.H. PD5********O 51 áno Neprijatý
    35. M.K. N9E********8 48 áno Neprijatý
    36. M.K. 55B********N 45 áno Neprijatý
    37. M.H.   40 nie  
    38. P.P. O01********8 39 áno Neprijatý
    39. J.M. M11********E 39 áno Neprijatý
    40. N.L. ZKN********Z 37 áno Neprijatý

     

    Jeden žiak sa zúčastní prijímacej skúšky v náhradnom termíne.

     

    Študijný odbor : 2411 K mechanik nastavovač

      Uchádzač o štúdium Vyhodnotenie
    Iniciálky Kód Spolu Spĺňa podmienky Výsledok
    1. P.K. J7I********8 142 áno Prijatý
    2. P.K. AG3********2 128 áno Prijatý
    3. R.K. TYV********O 110 áno Prijatý
    4. L.K. 74K********E 108 áno Prijatý
    5. P.M. 0KG********I 98 áno Prijatý
    6. P.H. FIN********9 92 áno Prijatý
    7. K.B. 3UY********W 74 áno Prijatý
    8. M.J. IE4********1 68 áno Prijatý
    9. T.V. Y2E********I 59 áno Prijatý
    10. L.P. WCP********K 54 áno Prijatý
    11. L.S. CMX********P 52 áno Prijatý

     

    Študijný odbor : 2679 K mechanik - mechatronik

      Uchádzač o štúdium Vyhodnotenie
    Iniciálky Kód Spolu Spĺňa podmienky Výsledok
    1. F.U. 9IB********X 156 áno Prijatý
    2. N.D. ERA********9 143 áno Prijatý
    3. M.K. CE0********J 136 áno Prijatý
    4. T.Š. J2W********8 133 áno Prijatý
    5. T.D. 8R7********9 125 áno Prijatý
    6. G.S. JKP********M 124 áno Prijatý
    7. R.D. XCY********C 121 áno Prijatý
    8. A.G. 2BX********B 117 áno Prijatý
    9. V.L. C17********B 110 áno Prijatý
    10. M.J. VWK********A 92 áno Prijatý
    11. M.J. 09X********B 72 áno Prijatý
    12. S.K. OB9********L 68 áno Prijatý
    13. M.D. DL8********U 63 áno Prijatý
    14. S.Š. WW9********7 50 áno Prijatý
    15. S.V. 64D********H 49 áno Prijatý
    16. T.Z. 0VL********N 46 áno Prijatý
    17. P.K. 2PV********Z 46 áno Prijatý
    18. L.M. D06********W 44 áno Prijatý
    19. S.L. HRA********0 38 áno Prijatý
    20. F.A. VLI********Y 34 áno Prijatý
    21. J.L. AR0********Y 34 áno Prijatý
    22. M.P. 0VT********I 31 áno Prijatý

     

    V Trnave dňa 10.5.2021                                                                                                                                 Ing. Jozef Ormandy 

                                                                                                                                                                           riaditeľ SOŠA Trnava

    Zoznam prijatých žiakov do učebných odborov k 20.4.2021

    Učebný odbor : 2487 H 01 autoopravár - mechanik

    P.č. Uchádzač o štúdium Vyhodnotenie""
    Iniciálky Kód Spolu bodov Výsledok
    1. D.B. WDP********3 90 Prijatý
    2. R.D. B9O********C 85 Prijatý
    3. D.H. TKB********O 80 Prijatý
    4. P.K. E9O********0 80 Prijatý
    5. S.F. HC2********N 75 Prijatý
    6. S.U. O1K********C 65 Prijatý
    7. M.Č. 6SJ********6 65 Prijatý
    8. T.M. 175********3 65 Prijatý
    9. V.P. S5I********Z 65 Prijatý
    10. P.K. XAP********H 50 Prijatý
    11. D.G. 1MA********T 50 Prijatý
    12. T.F. Z4B********U 50 Prijatý
    13. J.M. H0Z********X 50 Prijatý
    14. P.G. N0E********5 50 Prijatý
    15. A.V. OJI********P 50 Prijatý
    16. M.Č. HZO********R 40 Prijatý
    17. M.Ď. J7F********B 40 Prijatý
    18. A.K. M7A********X 40 Prijatý
    19. D.B. 7GG********R 40 Prijatý
    20. S.H. M9S********T 30 Prijatý
    21. M.D. XDN********G 30 Prijatý
    22. M.P. BCE********T 30 Prijatý
    23. J.Š. BM0********C 30 Prijatý
    24. M.K. 2XW********0 30 Prijatý
    25. M.K. 01X********0 30 Prijatý
    26. L.F. DB1********R 30 Prijatý
    27. J.G. GED********7 30 Neprijatý
    28. D.P.   25 Neprijatý
    29. M.P. JEC********0 20 Neprijatý
    30. J.P. TEY********A 20 Neprijatý
    31. T.P. KVZ********B 20 Neprijatý
    32. K.H. RYB********B 20 Neprijatý
    33. J.H. 3YJ********C 20 Neprijatý
    34. S.L. LTJ********9 20 Neprijatý
    35. N.L. 0LN********6 15 Neprijatý
    36. J.M. UJ7********P 10 Neprijatý
    37. M.K. LE0********Y 10 Neprijatý
    38. K.K. B0I********C 10 Neprijatý
    39. P.J. 3RL********U 10 Neprijatý
    40. J.M. VJE********8 10 Neprijatý
    41. A.Z. RY9********9 5 Neprijatý
    42. L.K. O9Z********F 5 Neprijatý
    43. J.K. WJR********J 5 Neprijatý
    44. P.T. 5NU********0 5 Neprijatý
    45. S.S. 11B********Y 5 Neprijatý
    46. N.D. VIA********D 5 Neprijatý
    47. P.K. V30********Z 5 Neprijatý
    48. P.R   5 Neprijatý
    49. D.D. R2W********X 0 Neprijatý
    50. F.A. T6C********0 0 Neprijatý
    51. J.L. 9JE********8 0 Neprijatý
    52. Š.B. M4A********E 0 Neprijatý
    53. M.K. IDT********K 0 Neprijatý
    54. M.B. 0B2********D 0 Neprijatý
    55. L.B. 0NW********N 0 Neprijatý
    56. E.I. 9Z9********5 0 Neprijatý
    57. M.B. CI0********U 0 Neprijatý
    58. P.L. VVZ********B 0 Neprijatý

     

    Učebný odbor : 2487 H 02 autoopravár - elektrikár

    P.č. Uchádzač o štúdium Vyhodnotenie
    Iniciálky Kód Spolu bodov Výsledok
    1. P.K. J7I********8 90 Prijatý
    2. M.H. J5L********0 40 Prijatý
    3. S.S. R50********0 40 Prijatý
    4. S.P. PNX********V 40 Prijatý
    5. N.Z. F06********Z 30 Prijatý
    6. L.F. MHH********D 30 Prijatý
    7. L.F. 5Z6********4 30 Prijatý
    8. A.K. DKN********1 30 Prijatý
    9. J.H. 250********L 20 Prijatý
    10. D.H. MBC********F 20 Prijatý
    11. M.S. 57F********M 20 Prijatý
    12. D.K. 4F0********G 15 Prijatý
    13. M.H. XVJ********D 10 Prijatý
    14. S.Š. WW9********7 10 Prijatý
    15. J.K. 62Y********4 5 Prijatý
    16. A.Z. WXG********6 5 Prijatý
    17. S.M. C3X********G 0 Prijatý
    18. E.I. 9XD********7 0 Neprijatý

     

    Učebný odbor : 2487 H 03 autoopravár - karosár

      Uchádzač o štúdium Vyhodnotenie
    P.č. Iniciálky Kód Spolu bodov Výsledok
    1. M.K. 6AS********S 80 Prijatý
    2. M.P. M6M********8 65 Prijatý
    3. A.Š. DVP********M 25 Prijatý
    4. V.L. H0O********H 5 Prijatý

     

    Učebný odbor : 2487 H 04 autoopravár - lakovník

    P.č. Uchádzač o štúdium Vyhodnotenie
    Iniciálky Kód Spolu bodov Výsledok
    1. M.P. M6M********8 65 Prijatý
    2. S.H. ZK4********3 50 Prijatý
    3. D.P. UJL********0 30 Prijatý
    4. J.Š. MA1********6 30 Prijatý
    5. A.K. A0F********E 30 Prijatý
    6. A.Š. DVP********M 30 Prijatý
    7. M.Š. 40H********T 30 Prijatý
    8. E.D. M4U********T 15 Prijatý
    9. P.D. TKO********X 10 Neprijatý
    10. T.J. 3NS********5 0 Neprijatý
    11. M.B. PNJ********S 0 Neprijatý

     

    V Trnave dňa 20.4. 2021                                                                                                                                 Ing. Jozef Ormandy 

                                                                                                                                                                           riaditeľ SOŠA Trnava