• Kam na strednú?

     • Aj naša stredná škola sa zapojila do projektu Končím školu s cieľom pomôcť v kariérovej orientácií žiakom základných a stredných škôl. 

      Najnovšie informácie o možnostiach štúdia na SOŠ automobilovej v Trnave nájdete na videu:

     • Možnosti štúdia

     • Oznamujeme žiakom základných škôl, uchádzačom o štúdium do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022, že SOŠ automobilová v Trnave ponúka štúdium:

      Bližšie informácie o možnostiach prijatia: 033/5933926 (p. Hafnerová)

     • Vodičský kurz "B" zdarma

     • Informácia pre žiakov deviatych ročníkov:

      Pre všetkých žiakov, ktorí v školskom roku 2021 / 2022 budú študovať v prvom ročníku je pripravený "študentský bonus"

      VODIČSKÝ KURZ SKUPINY "B" ZDARMA

      Bližšie informácie:  033 / 5933926, 0905 / 290 306,  e-mail: sekretariat@sosatt.sk 

     • Vznik tejto www stránky

     • Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.