• Streetball 2023

     • Dňa 22.11.2023 pri príležitosti Dňa študentov sme sa zapojili do súťaže v Streetballe,   ktorá sa konala v Mestskej športovej hale. 12 družstiev stredoškolákov bolo rozlosovaných do štyroch skupín. Spolu s  „A“ družstvom  zo SPŠ dopravnej  a „B“  družstvom zo SŠ J. Bottu sme sa ocitli v A skupine. Kvalifikáciu sme s prehľadom vyhrali a spolu s víťazmi ostatných skupín postúpili do finálovej skupiny, kde sa hralo systémom každý s každým. Družstvo našej školy v zložení -  Štefan Balko a Patrik Mesároš zo IV.A, Dominik Oliver Starko z I. AN a Michal Bažík z I.C obsadilo 3. miesto. Ďakujeme za vzornú  reprezentáciu  našej  školy.

     • Medzi nami

     • Deň 16.november sa pre žiakov našej školy niesol v znamení výchovného koncertu Medzi nami. Veľmi pútavou formou nám boli približené dôležité míľniky našej histórie. Účinkujúci nám pripomenuli, že žijeme v spoločnosti, kde sa stretáva niekoľko generácií, ktoré sa musia navzájom akceptovať a vychádzať spolu. Staršia generácia nám stále má čo ponúknuť, a to priučiť nás histórii a odovzdať cenné informácie, lebo „národ, ktorý nepozná svoju históriu, je odsúdený ju zopakovať.“ My sa môžeme poučiť a vyvarovať chýb.  Súčasný svet je plný informácií a je pre nás dôležité naučiť sa ich správne triediť. Žiaci sa aktívne zapojili do  zaujímavých kvízov, kde si preverili svoje vedomosti. Aj takto príjemne a užitočne sa dá zakončiť skrátený týždeň.

     • Majstrovstvá okresu v basketbale

     • Dňa 15.11.2023 sa v telocvični SPŠ dopravnej v Trnave uskutočnilo základné kolo Majstrovstiev okresu Trnava v basketbale študentov stredných škôl. Súťaže sa  zúčastnili  družstvá SOŠ automobilovej, SPŠ dopravnej, SPŠ stavebnej a Gymnázia J. Hollého. Súťaž sa hrala systémom každý s každým a 2 x 12 minút. Každé družstvo odohralo 3 zápasy. S maximálnym nasadením a po úporných bojoch sme dva zápasy vyhrali. Porazili nás iba basketbalisti zo  SPŠ stavebnej. Po zrátaní výsledkov sme skončili na druhom mieste. Za dobrý výkon a reprezentáciu školy patrí vďaka basketbalovému výberu našej školy.

     • Deň výživy

     • Pri príležitosti Svetového dňa výživy sme posledné dva októbrové  týždne  na našej škole venovali problematike zdravej výživy a  jej dôležitosti pre  optimálne fungovanie organizmu, najmä nášho mozgu. V rámci tohto významného dňa sme pripravili informačné plagáty s jednoduchými tipmi, ako  sa naštartovať k zdravšej životospráve,  ako aj zoznam top funkčných potravín pre lepšiu pamäť, sústredenie a celkový výkon. Zdôraznili sme, že zmeny v stravovaní a životnom štýle môžu mať pozitívny vplyv nielen na náš fyzický stav, ale aj na našu schopnosť sústrediť sa a pracovať efektívne. Naša škola si zakladá na zdravom životnom štýle a je jej cieľom podporovať svojich žiakov nielen vo vzdelávaní, ale aj v rozvoji zdravého myslenia a životného štýlu. Súčasťou našich aktivít v rámci Svetového dňa výživy bolo preto aj rozdávanie jabĺk - symbolu zdravej výživy - študentom, čím sme podporili túto udalosť. Dúfame, že prezentované informácie a odporúčania pomôžu našim žiakom začať lepšie a zdravšie žiť, a tak zlepšovať aj svoj akademický výkon.

     • Študentská kvapka krvi

     • Krv je telesná tekutina, ktorá sa nedá ničím nahradiť, dá sa získať iba darovaním. Je to najväčší dar, ktorý darcu nič nestojí, ale pre človeka, ktorý darovanú krv súrne potrebuje, je darom nevyčísliteľnej hodnoty a môže pre neho znamenať záchranu života alebo zdravia. Sme hrdí na to, že sa v našej škole našli odvážni žiaci, ktorí sa rozhodli takto pomôcť a dúfame, že sa motivujú aj ďalší a týmto spôsobom môžu pomôcť zachrániť ľudský život.