• DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  • PREHLIADKA ŠKOLY

  • V rámci týchto dní mohli rodičia, žiaci, ale aj záujemcovia z radov verejnosti vidieť odborné učebne, dielne praktického vyučovania vybavené modernými technológiami, na ktorých sa  v SOŠ automobilovej Trnava pripravujú žiaci na budúce povolanie.

    

        
        
        
        
  • CARS SHOW

  • Príjemným spestrením pre návštevníkov, ale i pre zamestnancov a žiakov školy bola prezentácia zrenovovaných starších amerických vozidiel, ktoré pripravili pracovníci spolupracujúceho občianskeho združenia GARAGE 42 Trnava.

    

  • SPOLUPRÁCA S MATERIÁLOVO TECHNOLOGICKOU FAKULTOU V TRNAVE

  • V spolupráci s Materiálovo technilogickou fakultou v Trnave žiaci študijného odboru mechanik nastavovač navštevujú hodiny programovania na vysokej škole. Pod vedením skúsených doktorantov sa učia programovať CNC frézovacie stroje a centrá v prostredí Heidenhein a modelovať prototypové súčiastky v Cad systéme SOLID WORKS.