• DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

   • Dňa otvorených dverí sa zúčastňujú žiaci základných škôl a ich rodičia., ktorí si okrem prezentácie našej školy a prezentácií zástupcov zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania osobne prezreli aj pracoviská odborného výcviku a učebne teoretického vyučovania. Zaujímavosťou bolo, že mohli vidieť žiakov a majstrov vykonávať jednotlivé činnosti priamo pri motorových vozidlách zákazníkov.

     

         
             
         
  • SERVISNÝ DEŇ

  • Súčasťou Servisného dňa sú  činnosti zamerané na diagnostiku motora a príslušenstva, diagnostiku bŕzd a tlmičov, kontrola podvozku a výfukového potrubia, kontrola vyváženia kolies, výmena prevádzkových náplní, nastavenie geometrie, nastavenie svetiel a výmena oleja a filtrov vozidiel. Výkon prác pre návštevníkov Servisného dňa na jednotlivých pracoviskách zabezpečujú  majstri odbornej výchovy a žiaci SOŠ automobilovej.