• Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania.

    Činnosť krúžkov bude pokračovať v čase prezenčného vyučovania.