• AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2023 -  21. ročník

    Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravára medzi širokou verejnosťou ako aj spojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi. V neposlednom rade je súťaž nástrojom motivácie žiakov vzdelávať sa v remesle autoopravára a cez zvýraznenie remesla zabezpečenie náboru žiakov do učebných odborov autoopravár.

    V rámci trojkolovej súťaže prebieha taktiež porovnanie teoretických a praktických znalostí súťažiacich a nadviazanie spolupráce medzi vyučujúcimi a žiakmi zúčastnených škôl.

    AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2023 je určený pre študentov 3.ročníkov stredných odborných škôl v Slovenskej republike učebného odboru  2487 H 01 autoopravár -mechanik, 2487 H 02 autoopravár - elektrikár, 2487 H 03 autopravár - karosár a  2487 H 04 autoopravár -lakovník, a pre študentov 4. ročníkov študijného odboru 2495K autotronik.

    Súťaž Autoopravár Junior 2023 trvá od 16.01.2023 do 13.4.2023 a je prerozdelená do jednotlivých kôl:

      Kolo Termín  
      Uzávierka prihlášok 13.január 2023  
      Školské kolá 16. január 2023  -  27. január 2023  
      Oblastné kolá 14. február 2023 - 17. marec 2023  
      Doškoľovacie sústredenie 21. marec 2023 - 22.marec 2023  
      Celoslovenské finále 11. apríl 2023 - 13.apríl 2023  
  • ŠKOLSKÉ KOLO - 27. január 2023

  • Školské kolo súťaže AOJ 2023 sa uskutočnilo 25.1.2023 v učebni VT. Prebiehalo podľa schváleného časového harmonogramu a tvorilo ho 100 otázok teoretickej časti odborných predmetov. Školského kola  sa zúčastnilo 5 lakovníkov a 53  žiakov autotronik, autoopravár mechanik a autoopravár elektrikár.

   Výsledky školské kolo:

   Autoopravár – lakovník Autoopravár – mechanik Autotronik
   .1.miesto – Vavruš Rastislav - 46,19 % 1. miesto – Kschill Kristián – 54,5 % 1.miesto – Dubský Adamv – 65,2 %
   2. miesto – Dobiš Matej – 43% 2. miesto – Záremba Marek - 45,5% 2.miesto – Valach Timotej  – 63, 7%
   3. miesto – Babinec Michal – 42% 3. miesto – Nikolaj Vlk – 43,8 % 3. miesto – Tobolka Lukáš  – 53,6%

                                                            

  • OBLASTNÉ KOLO - 14. marec 2023

   • Autoopravár mechanik - autopravár elektrikár

   •  

    Na Strednej odbornej škole dopravnej v Bratislave, sa konalo oblastné západoslovenské kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2023. Vyhlasovateľom súťaže je MŠVVaŠ SR a organizátorom súťaže je CPASR. Usporiadateľom oblastného kola bola Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava. Cieľom 21. ročníka súťaže je propagácia a popularizácia autoopravárenských profesií medzi širokou verejnosťou, ako aj prepojenie zamestnávateľov so školami a žiakmi.

    V rámci súťaže prebieha porovnanie kvality odborného vzdelávania a prípravy žiakov a nadviazanie spolupráce medzi  vyučujúcimi a žiakmi zúčastnených škôl. Súťaže sa zúčastnilo dvanásť postupujúcich žiakov. Oblastné kolo pozostávalo z troch častí.

    Teoretická časť bola zameraná na preverenie odborných znalostí z konštrukcie motorových vozidiel, elektrotechniky, elektroniky, technológie opráv motorových vozidiel, diagnostiky porúch motorových vozidiel, v poznávacej časti žiaci identifikovali komponenty motorových vozidiel. Súťažiaci absolvovali v praktickej časti päť pracovísk pneuservis, 3D geometriu kolies, nastavovanie svetiel, diagnostiku motora a opravy závitov. Pracovné výkony súťaže hodnotili zástupcovia zamestnávateľov.

    ​​​​​​​

    Náš autoopravár mechanik Kristián Kschill sa v tvrdej konkurencii umiestnil na krásnom štvrtom mieste, pročom mu iba o pár bodov unikol postup do celoslovenského finále. Srdečne blahoželáme.

     

  • DOŠKOĽOVACIE SÚSTREDENIE - 21. marec - 22. marec 2023

  • Pre postupujúcich do finálového kola súťaže organizátor súťaže pripravili pre kategórie Autoopravár Junior (mechanik + elektrikár) a Autotronik junior : 2 dňové školenie v priestoroch Školiaceho strediska ŠKODA Auto a.s. v Nitre, ktoré sa  konalo v termíne 21–22.03.2022. V  kategórií Autotronik boli na doškoľovacom školení na základe umiestnenia v testoch vybraní 6 finalisti, ktorí postupujú do národného finále, max. však 1 postupujúci za 1 školu.

  • FINÁLE SÚŤAŽE - 11. apríl - 13. apríl 2023  PRAHA

  • Autoopravár Junior je stredoškolská súťaž pre študentov 3. ročníkov autoopravárenských učebných odborov (autoopravár – mechanik, elektrikár, karosár a lakovník) a pre študentov 4. ročníkov študijného odboru  autotronik. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a  usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR. Aktuálne prebehol už 21. ročník súťaže.  Tento ročník oživilo medzinárodné finále Českej a Slovenskej republiky  konané v dňoch 11. až 13. apríla 2023 v Prahe.

   Spoločné súťaženie žiakov z Čiech a Slovenska začalo slávnostným otvorením a predstavením súťažiacich v priestoroch ŠKODA Múzeum v Mladej Boleslavi.  Druhý deň prebiehali boje v jednotlivých kategóriách v priestoroch Service Training Center ŠKODA AUTO - Kosmonosy a Tréningovej akadémie Porsche Česká republika - Zlatníky-Hodkovice.

   Slávnostné vyhlásenie výsledkov v priestoroch Servisného centra ŠKODA AUTO - Kosmonosy bolo pre našu školu obzvlášť výnimočné. Bude nezabudnuteľnou zlatou cestou nášho autotronika Adama Dubského zo IV.B triedy, ktorý systémom štart-cieľ preletel 21. ročníkom a vo finále v tvrdej konkurencii žiakov z celého Slovenska obsadil prvé miesto.