• Video

    • Stredná odborná škola automobilová

    •    

      SOŠ automobilová Trnava dlhodobo orientuje prípravu svojich študentov na povolanie pre potreby strojárskej výroby, výroby automobilov, ich komponentov a autoopravárenstva. V sieti stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja pôsobí od roku 2003 ako Pilotné centrum pre automobilový priemysel. Po splnení kvalitatívnych kritérií vzdelávania, materiálnotechnického a personálneho zabezpečenia priznala škole v auguste 2014 Slovenská obchodná a priemyselná komora, stavovská organizácia zamestnávateľov v oblasti strojárstva a elektrotechniky, štatút Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a automobilový priemysel.

    • Prezentácia

    • Stredná odborná škola automobilová

    •  

      

     Vzdelávacia ponuka bola vytvorená na základe prieskumu pracovného trhu a požiadaviek zamestnávateľov v regióne. Všetci študenti učebných a študijných odborov absolvujú časť svojej odbornej prípravy u budúcich zamestnávateľov. Pri príprave študentov v učebných odboroch škola spolupracuje s viac ako 50–timi podnikateľskými subjektmi zameranými na autoopravárenstvo, diagnostiku motorových vozidiel, ich predaj, prevádzkovanie STK a EK. Súčasťou prípravy je i bezplatné absolvovanie vodičského kurzu v školskej autoškole.

  • Letáky:

   • SOŠA Trnava
    Prehľadný leták so základnými informáciami o škole