•  

    Harmonogram maturitnej skúšky - 30. máj 2022

     

    Maturitná skúška
    30.5.2022
    Trieda Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Teoretická časť
    odbornej zložky
    Príprava Odpoveď Príprava Odpoveď Príprava Odpoveď
    1. Benčík Kristián IV.B 12.20-12.40 12.40-13.00 9.10-9.30 9.30- 9.50 7.30-8.00 8.00 - 8.30
    2. Beňo Samuel IV.B 12.40 - 13.00 13.00 - 13.20 9.50-10.10 10.10-10.30 8.00-8.30 8.30 - 9.00
    3. Bojňanský Adam  IV.B 8.50 - 9.10 9.10 -9.30 10.10-10.30 10.30-10.50 12.00-12.30 12.30 -13.00
    4. Breznianský Ján  IV.B 11.30-12.00 12.00 - 12.20 8.00 - 8.30 8.30 - 8.50 9.30-10.00 10.00 - 10.30
    5. Fehérvizy Samuel  IV.B 11.50- 12.20 12.20 -12.40 8.20- 8.50 8.50 - 9.10 10.00 - 10.30 10.30 - 11.00
    6. Feješ Andrej  IV.B 13.00-13.20 13.20 -13.40 10.30-10.50 10.50- 11.10 8.30-9.00 9.00 - 9.30
    7. Felčír Andrej  IV.B 13.20-13.40 13.40 - 14.00 12.20-12.40 12.40 - 13.00 9.00 - 9.30 9.30 - 10.00
    8. Jankech Damián  IV.B 9.10-9.30 9.30- 9.50 12.40-13.00 13.00 - 13.20 10.30-11.00 11.00 - 11.30
    9. Jaroš Boris  IV.B 9.50- 10.10 10.10 - 10.30 8.50 - 9.10 9.10 -9.30 12.30-13.00 13.00 - 13.30
    10. Klapica Tomáš  IV.B 10.30-10.50 10.50 - 11.10 9.30-9.50 9.50-10.10 13.00-13.30 13.30- 14.00
    11. Klieštinec Samuel  IV.B 9.30 - 9.50 9.50 - 10.10 13.00-13.20 13.20 -13.40 14.30-15.00 15.00 - 15.30
    12. Machálek Lukáš  IV.B 10.10-10.30 10.30- 10.50  13.20-13.40 13.40 - 14.00 15.00 - 15.30 15.30 - 16.00
    13. Matúš Maximilián  IV.B 8.00 -8.30 8.30 - 8.50 11.30-12.00 12.00 - 12.20 13.30 - 14.00 14.00- 14.30
    14. Molnár Marek  IV.B 8.20-8.50 8.50 - 9.10 11.50- 12.20 12.20 -12.40 14.00-14.30 14.30-15.00

     

    Harmonogram maturitnej skúšky - 31. máj 2022

    Maturitná skúška

    31.5.2022

    Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Teoretická časť odbornej zložky
    Príprava Odpoveď Príprava Odpoveď Príprava Odpoveď
    1. II.AN Okoličány Adam  10.30-11.00 11.00 - 11.20 11.50-12.20 12.20-12.40 7.30-8.00 8.00 - 8.30
    2. II.AN Djenka Daniel  11.20-11.40 11.40 -12.00 12.40 - 13.00 13.00 - 13.20 8.00 - 8.30 8.30 - 9.00
    3. II.AN Krajčovič Alexander  11.00 - 11.20 11.20-11.40 12.20-12.40 12.40 - 13.00 8.30 - 9.00 9.00 - 9.30
    4. II.AN Višňovský Marek  11.40 -12.00 12.00 - 12.20 13.00 - 13.20 13.20 - 13.40 9.00 - 9.30 9.30 - 10.00
                     
    5. IV.B Mikláš Erik  8.20 - 8.40 8.40 - 9.00 9.30- 9.50 9.50 - 10.10 11.00 - 11.30 12.00 - 12.30
    6. IV.B Németh Marek  8.40 - 9.00 9.00 -9.20 9.50 - 10.10 10.10 - 10.30 13.30- 14.00 14.00- 14.30
    7. IV.B Palkech Matej  9.00 -9.20 9.20 - 9.40 10.10 - 10.30 10.30- 10.50  14.30 -15.00 15.00 - 15.30
    8. IV.B Reško Matej  9.20 - 9.40 9.40 - 10.00 10.30- 10.50  10.50 - 11.10 12.00 - 12.30 12.30 -13.00
    9. IV.B Sokola Damjan  9.40 - 10.00 10.00 -10.20 10.50 - 11.10 11.10 - 11.30 12.30 -13.00 13.00 - 13.30
    10. IV.B Strelec Andrej  7.30-8.00 8.00 -8.20 8.40 -9.10 9.10 -9.30 10.00-10.30 10.30 - 11.00
    11. IV.B Suhaj David  7.50 -8.20 8.20 - 8.40 9.00-9.30 9.30- 9.50 10.30 - 11.00 11.00 - 11.30
    12. IV.B Valent Dalibor  10.00 -10.20 10.20-10.40 8.10 -8.30 8.30 - 8.50 14.00- 14.30 14.30 -15.00
    13. IV.B Vašek Dominik  10.20-10.40 10.40-11.00 8.30 - 8.50 8.50 - 9.10 13.00 - 13.30 13.30- 14.00

     

    Maturitná skúška
     31.5.2022
    Slovenský jazyk a literatúra Nemecký jazyk Teoretická časť odbornej zložky
    Príprava Odpoveď Príprava Odpoveď Príprava Odpoveď
    1. II.AN Brešťanský Štefan      8.30-9.00 9.00 - 9.20    
    2. II.AN Bukovský Patrick      9.00 - 9.20 9.20 - 8.40    
    3. II.AN Švec Dominik      9.20 - 8.40 9.40- 10.00    

     

    Harmonogram maturitnej skúšky - 1. jún 2022

    Maturitná skúška
    1.6.2022
    Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Teoretická časť odbornej zložky
    príprava odpoveď príprava odpoveď príprava odpoveď
    1. IV.A Fríbert Henrich 8.50 - 9.10 9.10 -9.30 10.10 - 10.30 10.30- 10.50  7.30-8.00 8.00 - 8.30
    2. IV.A Búran Jaroslav 12.40 - 13.00 13.00 - 13.20 10.30- 10.50  10.50 - 11.10 9.00 - 9.30 9.30 - 10.00
    3. IV.A Farská Terézia 13.00 - 13.20 13.20 -13.40 9.50 - 10.10 10.10 - 10.30 8.30 - 9.00 9.00 - 9.30
    4. IV.A Bališ Adrián 13.20 -13.40 13.40-14.00 9.30- 9.50 9.50 - 10.10 8.00 - 8.30 8.30 - 9.00
    5. IV.A Hrdlička Erik 12.20 -12.40 12.40 - 13.00 10.50 - 11.10 11.10 - 11.30 9.30 - 10.00 10.00 - 10.30
    6. IV.A Bielik Marek 8.00-8.30 8.30 - 8.50 11.50-12.20  12.20 -12.40 10.00 - 10.30 10.30 - 11.00
    7. IV.A Dano Pavol 8.20-8.50 8.50 - 9.10 12.10-12.40 12.40 - 13.00 10.30 - 11.00 11.00 - 11.30
                     
    1. II.AN Brešťanský Štefan  9.00 - 9.30 9.30- 9.50     12.00-12.30 12.30 -13.00
    2. II.AN Bukovský Patrick  10.10-10.30 10.30- 10.50      12.30 -13.00 13.00 - 13.30
    3. II.AN Ochaba Samuel  9.20 - 9.50 9.50 - 10.10 8.00-8.30 8.30 - 8.50 13.00 - 13.30 13.30- 14.00
    4. II.AN Perďoch Matej  9.40 - 10.10 10.10 - 10.30 8.20-8.50 8.50 - 9.10 13.30- 14.00 14.00- 14.30
    5. II.AN Rajnic Juraj  10.30- 10.50  10.50 - 11.10 9.10 -9.30 9.30- 9.50 14.00- 14.30 14.30 -15.00
    6. II.AN Švec Dominik  10.50 - 11.10 11.10 - 11.30     14.30 -15.00 15.00 - 15.30
    7. II.AN Ye Matúš  12.00 - 12.20 12.20 -12.40 8.50 - 9.10 9.10 -9.30 15.00 - 15.30 15.30 - 16.00

     

    Harmonogram maturitnej skúšky - 2. jún 2022

    Maturitná skúška
    2.6.2022
    Trieda Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Teoretická časť odbornej zložky
    Príprava Odpoveď Príprava Odpoveď Príprava Odpoveď
    1. Hyža Tomáš IV.A 9.10-9.30 9.30- 9.50 12.20-12.40 12.40 - 13.00 7.30-8.00 8.00 - 8.30
    2. Jaraba Richard IV.A 9.30 - 9.50 9.50 - 10.10 12.40 - 13.00 13.00 - 13.20 8.00-8.30 8.30 - 9.00
    3. Jaraba Róbert IV.A 9.50- 10.10 10.10 - 10.30 13.00-13.20 13.20 -13.40 8.30-9.00 9.00 - 9.30
    4. Juráček Martin IV.A 13.00-13.20 13.20 -13.40 12.00 - 12.20 12.20 -12.40 9.00 - 9.30 9.30 - 10.00
    5. Komžík Matúš IV.A 11.40 -12.00 12.00 - 12.20 8.30-8.50 8.50 - 9.10 10.00 - 10.30 10.30 - 11.00
    6. Kusý Tomáš IV.A 12.20-12.40 12.40 - 13.00 8.50 - 9.10 9.10 -9.30 10.30-11.00 11.00 - 11.30
    7. Mužík Tomáš IV.A 10.30-10.50 10.50 - 11.10 8.10 -8.30 8.30 - 8.50 12.00-12.30 12.30 -13.00
    8. Scheibenreif Denis IV.A 8.30-8.50 8.50 - 9.10 9.50- 10.10 10.10 - 10.30 12.30-13.00 13.00 - 13.30
    9. Schmidt Patrik IV.A 8.50 - 9.10 9.10 -9.30 10.10-10.30 10.30- 10.50  13.00-13.30 13.30- 14.00
    10. Šlahor Adrián IV.A 8.00 -8.30 8.30 - 8.50 11.30-12.00 12.00 - 12.20 9.30-10.00 10.00 - 10.30
    11. Študenc Richard IV.A 10.10-10.30 10.30- 10.50  9.10-9.30 9.30- 9.50 13.30 - 14.00 14.00- 14.30
    12. Šujdák Marián IV.A 12.40 - 13.00 13.00 - 13.20 9.30 - 9.50 9.50 - 10.10 14.00-14.30 14.30-15.00
    13. Vadovič Andrej IV.A 12.00 - 12.20 12.20 -12.40 10.30-10.50 10.50 - 11.10 14.30-15.00 15.00-15.30