• Európsky deň jazykov

     • 26. september je Európskym dňom jazykov. Pri tejto príležitosti sa na Trojičnom námestí a Hlavnej ulici v Trnave uskutočnilo podujatie formou jazykového festivalu, ktorého sa zúčastnili aj žiaci SOŠA. Počas príjemného slnečného dopoludnia mali možnosť zoznámiť sa hravou formou s viac ako desiatimi jazykmi sveta, medzi ktorými okrem slovenského jazyka a ďalších známych európskych jazykov nechýbali napríklad aj latinčina, esperanto, posunkový jazyk a programovací jazyk. Žiaci dostali tzv. jazykový pas a plnili v jednotlivých stánkoch zadané úlohy. Usilovní a úspešní boli odmenení. Dnešná dopoludňajšia aktivita tak upriamila pozornosť na význam učenia sa jazykov, ktoré otvárajú dvere novým priateľstvám, novým kultúram, novým príležitostiam a uľahčujú život pri cestách do zahraničia.

     • Kam na vysokú Roadshow

     • Na jeseň sa tradične konajú veľtrhy vzdelávania a výstavy prezentujúce vysoké školy, ktoré pomáhajú študentom, aby si správne vybrali tú svoju vysokú školu. Študenti IV.A triedy  v utorok 26.9.2023 navštívili výstavu Kam na vysokú Roadshow v Mestskej športovej hale v Trnave, ktorá predstavila až 137 slovenských i zahraničných vysokých škôl a fakúlt. Na jednom mieste dostali maximum informácií, aby si mohli správne vybrať štúdium na výške. Zúčastnili sa programu, ktorý tvorili prezentácie vysokých škôl, prednášky a ukážky ich technického vybavenia a kariérne poradenstvo pre študentov.

     • Tradičné úvodné sústredenie žiakov 1.ročníka

     • Na začiatku tohto školského roka sa všetci žiaci prvého ročníka zúčastnili úvodného sústredenia. Počas tohto sústredenia sa oboznámili s priestormi školy, ale aj s pracoviskami ich budúcich zamestnávateľov. Mali príležitosť lepšie sa spoznať so svojimi učiteľmi, majstrami odbornej výchovy a svojimi spolužiakmi. V priestoroch školských dielní si všetci žiaci prevzali pracovné oblečenie a obuv. Boli oboznámení so zásadami dodržiavania bezpečnosti pri práci a  školským poriadkom. Zúčastnili sa účelového cvičenia v Kamennom mlyne, kde sa učili poradovú prípravu a základy poskytovania prvej pomoci. Navštívili priestory duálneho vzdelávania vo firme ZF Slovakia  a firme AUTO-IMPEX. Taktiež boli pozrieť  v  autoumyvárni S-Racing a predajni automobilov BEGAM. Na ďalší deň sa zúčastnili akcie s názvom  Deň záchranných zložiek mesta Trnava. Tu sa oboznámili s namáhavou a dôležitou prácou záchranných zložiek. Polícia a hasiči zaujali všetkých účastníkov podujatia ukážkami svojej práce. V závere sústredenia si mali možnosť zahrať si minigolf na minigolfovom ihrisku pri OC MAX Trnava.