• Výlet do Čachtíc

     • Záver školského roka patrí už tradične školským výletom. V prvý letný deň sme sa v silnej zostave troch tried I.B, II.A a II.D vybrali na povesťami opradený Čachtický hrad. Tešili sme sa naň všetci, zvlášť tí, ktorých zaujíma história a záhady minulosti.  Motorovým vláčikom sme sa vyviezli do dedinky Višňové, odkiaľ sme sa turistickou trasou cez les dostali na Čachtický hrad. Tam sme si prezreli vystavené artefakty, pozostatky hradu a vypočuli výklad o histórii hradu, ktorá je neodlučiteľne spojená s krvavou grófkou Alžbetou Báthoryovou.  Pri prechádzke po hradbách sme obdivovali panorámu okolia a vychutnávali si nádherné výhľady.  Po skončení návštevy hradu sme sa presunuli do Čachtického podzemia. Vstúpili sme do temných chodieb, kde nám prítmie a zvláštna atmosféra evokovali dávne časy. Na záver bola pre žiakov pripravená súťaž, pri ktorej na základe indícií hľadali skryté truhličky s odmenami.  Tento deň nám poskytol vzácnu príležitosť objaviť tajomstvá tejto významnej pevnosti a obohatiť naše vedomosti o historickom dedičstve tohto regiónu. Celým výletom sa aj napriek teplu a únave niesla príjemná pohodová atmosféra.

     • Mladý tvorca

     • Dňa 21.júna 2023 žiaci našej školy navštívili celoštátnu prezentačnú výstavu Mladý tvorca. Už 30. ročník sa konal v areáli výstaviska Agrokomplex Nitra. Cieľom výstavy je podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov. Súčasťou výstavy bol aj zaujímavý sprievodný program z oblasti bezpečnosti dopravy -simulátor prevrátenia, alebo nárazu vozidla, „Opilecké okuliare“ – okuliare simulujúce stav po užití alkoholu. Remeselníci prezentovali tradičné ľudové remeslá a taktiež sa konala „regrutačná“ prezentácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

     • DNI ZDRAVIA

     • Dni zdravia v Trnave priniesli mnoho zaujímavých a užitočných aktivít prispievajúcich k prevencii zdravotného stavu Trnavčanov. Vyskúšali si ich aj naši študenti. Dali si zmerať tlak, vyšetriť zrak, zistiť hodnoty  telesného tuku. Dozvedeli sa užitočné informácie o zdravotnom poistení a dentálnej hygiene. Ochranou a podporou zdravia v súčasnosti môžeme pozitívne ovplyvniť zdravie budúcich generácií.

     • Exkurzia v knižnici

     • Naša dlhoročná dobrá spolupráca s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave pokračuje aj v tomto školskom roku. V dňoch 1. a 2. júna 2023 ju navštívili žiaci I.A, I.B, III.A a III.B triedy. Na príjemnú atmosféru v knižnici sme už zvyknutí, no tentoraz nás prekvapili úplnou novinkou.

      Zaujímavú odbornú prednášku sme si vypočuli v útulnom  prostredí novootvorenej Záhradnej čitárne, ktorá sa nachádza v krásnej záhrade knižnice. Knihy a dennú tlač sme si mohli prezrieť nielen v čitárni, ale aj v záhrade. Na záver exkurzie nasledovala prehliadka jednotlivých oddelení knižnice.

     • Odborná exkurzia

     • Dňa 2.6.2023 sa žiaci I.A a I.D zúčastnili exkurzie vo firme HF Slovakia a.s. so sídlom v Dubnici nad Váhom.
      Žiaci si prezreli výrobné a montážne priestory spoločnosti, ktorá  je zameraná na produkciu jednoúčelových strojov pre gumárenský a plastový  priemysel, strojov s automatizáciou, prípravkov, ťažkých zvarencov a na trieskové obrábanie. Komentovaná odborná prehliadka spoločnosti s výrobnou plochou 20 000 m2 im umožnila oboznámiť sa so  všetkými operáciami a činnosťami, ktoré sú potrebné na výrobu jednoúčelového gumárenského stroja. Účasťou na tejto exkurzii sa žiakom naskytla príležitosť rozvíjať svoje poznanie priamym pozorovaním  moderných technológií a zažiť atmosféru v úspešnej strojárskej firme.