• CEE Hydrogen Bus Roadshow

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album CEE Hydrogen Bus Roadshow.

      Od 9. januára 2023  prebiehali v Trnave ukážkové jazdy vodíkovým autobusom okolo jej historického centra, cieľom ktorých je predviesť vodíkový autobus laickej aj odbornej verejnosti a otestovať ho v podmienkach Slovenska. Počas trojdňovej prevádzky, ktorá odštartovala tlačovou konferenciou, sa tak aj žiaci našej školy mohli presvedčiť, či vodíkový pohon spĺňa požiadavky spoľahlivej a bezemisnej verejnej dopravy. Vodíkový autobus jazdil v bežnej premávke na linke č. 16 v smere z Nemečaniek na Novú ulicu. Cieľom akcie bolo predstaviť odbornej aj laickej verejnosti mestský vodíkový autobus a získať údaje o prevádzke počas trojdňových testovacích jázd V Trnave na linke č. 16. Získané skúsenosti budú slúžiť ako podklad pri rozhodovaní mestských dopravných podnikov a autobusových dopravných spoločností o rozšírení autobusových parkov o vodíkové autobusy v celej SR.

     • Basketbalový turnaj

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Basketbalový turnaj.

      Základné kolo v basketbale študentov stredných škôl

                 Dňa 12.01.2023 sa uskutočnili základné kolá v basketbale študentov stredných škôl. Základného kola , ktoré sa uskutočnilo na SPŠ dopravnej Trnava , sa zúčastnila i naša škola, kde boli ďalšie družstvá a to: SPŠ dopravná Trnava ako domáci a Gymnázium J. Holého Trnava. Hrací systém bol, že každé družstvo hralo s každým.
      Víťazom tejto skupiny sa stala naša škola - Stredná odborná škola automobilová a ako víťaz postúpila do finálového kola, ktoré sa uskutoční dňa 14.02.2023. Všetkým žiakom reprezentujúcim škola patrí srdečná vďaka.

     • Vianočná Viedeň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná Viedeň.

      Viedeň je mesto, ktoré dýcha históriou na každom kroku a v čase adventu sa zmení na čarovné miesto. Preto sme sa rozhodli, že si tento výnimočný čas spríjemníme návštevou práve tohto mesta. Prvou našou zastávkou bola čokoládovňa Hauswirth v Kittsee, kde sme absolvovali malé nákupy sladkých dobrôt. Následne sme sa presunuli do Technického múzea. Tam sme si so záujmom prezreli početné expozície a vyskúšali zákony fyziky aj na vlastnej koži. Potom už nasledovala pešia prehliadka mesta, ktorú sme začali pri Viedenskej opere a cez Námestie Márie Terézie sme pokračovali k najväčšej katedrále a zároveň symbolu Viedne – Dómu svätého Štefana. Mesto nás zaujalo najmä svojou veľkolepou výzdobou a vianočným duchom. Naša výprava sa nakoniec presunula na Radničné námestie k vianočným trhom, kde vôňa punču, rozličných tradičných dobrôt a svetelné efekty okamžite umocnili tú pravú vianočnú atmosféru. Takto naladení, ale aj kvalitne unavení a uzimení sme sa vo večerných hodinách vrátili do našich domovov.

     • Vedomostná súťaž EXPERT GENIALITY SHOW

     • V celoslovenskej vedomostnej súťaži EXPERT GENIALITY SHOW 30. novembra dostali naši žiaci šancu dokázať svoje kvality, niečo nové sa naučiť, prípadne získať titul EXPERT. Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže, v ktorej žiaci súperili v nasledujúcich témach:

      Od Dunaja k Tatrám - slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci

      Mozgolamy - logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie

      Svetobežník - fyzická geografia, humánna geografia

      Tajomstvá prírody - biológia, fyzika, astronómia, chémia

      Do you speak English? - čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie

      Góly, body, sekundy - história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava

      Z 54 zúčastnených žiakov bolo 40 žiakov. Z vyšších ročníkov sa prihlásilo 15 žiakov. Žiaci si vyberali z dvoch tém, ktoré im boli vedomostne najbližšie. Využili svoj potenciál poznatkov z rôznych oblastí, ktoré ich zaujímajú. Táto súťaž podporuje u žiakov zvedavosť a túžbu po informáciách. Veríme, že pre našich žiakov bola súťaž prínosom.

      VYHODNOTENIE SÚŤAŽE EXPERT GENIALITY SHOW​​​​​​​

     • Silná ruka

     • Ku dňu študentov sa v Mestskej športovej hale Trnava uskutočnila súťaž v pretláčaní rukou – Silná ruka. Súťaže sa zúčastnili i naši študenti v jednotlivých váhových kategóriach a to nasledovne :

      Chlapci 65 kg:                     Jozef Granec II.C, Daniel Vaškovič II.B                                           

      Chlapci 70 kg:                     Samuel Podhora III.C

      Chlapci 80 kg:                     Filip Minarech IV.A

      Chlapci 80 + kg:                  Martin Hollan  II.B, Jakub Holovič  II.D,  Matej Dobiš III.C

      Dievčatá 60 kg:                  Nely Spálová III.B

      Dievčatá 60+ kg:                Bianka Albertová IV.A

      Umiestnenie našich súťažiacich bolo nasledovné :

                                      Chlapci 65kg: 1. miesto – Daniel Vaškovič, 2. miesto – Jozef Granec

                                      Chlapci 70 kg: 3. miesto – Samuel Podhora

                                      Chlapci 80 kg: 2. miesto – Filip Minarech

                                      Chlapci 80+kg: 4. miesto – Jakub Holovič

                                      Dievčatá 60 kg: 3. miesto – Nely Spálová

      Všetkým študentom reprezentujúcim našu školu v danej súťaži patrí veľké poďakovanie za ich obrovskú bojovnosť a reprezentáciu

     • Streetball

     • Dňa 24.11.2022 sa pri píležitosti Dňa študentstva v Mestskej športovej hale Trnava uskutočnila súťaž študentov stredných škôl v Streeballe. Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo našej školy v zložení :

      Juríček Marek IV.A, Mesároš Patrik III.A, Mandev Ivan III.A, Hodúr Timotej III.B, Turan Nikolas III.B a Bӧhm Thomas I.A.

      Boli sme vylosovaní do skupiny D, kde okrem nášho družstva boli i školy :  SPŠ dopravná „B“, SŠ j. Bottu „B“, Gymnázium A. Merici.

      V skupine sa hralo systém každý s každým. Naša škola skončila v skupine na druhom mieste a nepostúpila do finálového kola. Študentom našej školy patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.

     • Našli sa odvážni

     • Ako mladý človek rastie, zreje, poznáva svet, je veľmi dobré, že sa vie zastaviť a vidieť hodnotu aj napríklad v pomoci iným. Napriek strachu z neznámeho, napriek obavám, aké to bude. Som nesmierne hrdá na všetkých, ktorí sa odvážili a prišli. A tí, čo aj reálne krv darovali, sú už míle napred vo svojej odvahe, mužnosti, charaktere. Sme Vám nesmierne vďační za všetkých, ktorým vaša darovaná krv pomôže.

     • Last wish - divadlo v anglickom jazyku

     • Žiaci našej školy sa 13.októbra a 15. novembra 2022 zúčastnili činohernej anglicko-slovenskej inscenácie s názvom LAST WISH. Aj napriek pesimisticky znejúcemu názvu je celý príbeh humorný, nejedná sa o humor čierny, ale práve naopak. Posledné želanie Pána Kinga totiž pripraví jeho potomkom skutočný oriešok, s ktorým sa každý z nich popasuje podľa svojich schopností. V príbehu sa objavili atraktívne miesta, ako je jednotka intenzívnej starostlivosti, automobilový pretekársky okruh či slovenská krčma. Predstavenie nám ukázalo, ako môže byť sláva nudná a nezáživná a bohatstvo otupujúce a že jediné, čo má skutočný význam a zmysel, sú dobré rodinné vzťahy. Zaujímavý príbeh, anglický prejav s použitím atraktívnych dialektov, variabilná scéna, žánrovo rôznorodá hudba a pestré herecké kreácie nám pripravili zrozumiteľný a príjemný divadelný zážitok.

     • Majstrovstvá okresu vo futsale

     • Dňa 10.11.2022 sa uskutočnilo základné kolo Majstrovstiev okresu vo futsale študentov stredných škôl, ktorého sa zúčastnila aj naša škola. Školu reprezentovali nasledovní žiaci : Kukuč a Hodúr z III.B, Sklenár a Mandev z III.A, Diveky z II.A, Kopaj a Galbavý z I.A, Hrdlovič z IV.A.  

      Naše družstvo bolo v skupine kde celkovo bolo päť družstiev a to : 

      SOŠ OaS, Lomonosova 6, TT Spojená škola J. Bottu TT, SPŠ technická TT, SOŠ polytechnická DAS TT a SOŠ automobilová TT.

      Hrací systém bol každý s každým. Celkovo bolo 10 zápasov, každé družstvo odohralo 4 zápasy. Zápasy boli veľmi vyrovnané. Naše družstvo skončilo na 4. mieste.

     • Výchovný koncert - TRENDSETTER

     • Žiaci našej školy sa 26. októbra 2022 zúčastnili koncertu spojeného s programom zameraným na nebezpečenstvá moderného sveta  predovšetkým  v online sfére. Odpovede na otázky: Čo je trendom dnešnej doby? Ako súčasné média ovplyvňujú mladých ľudí? Aké nástrahy v sebe ukrýva internet? Čo je to kyberšikana? Čo je to roaming? sa postupne odhaľovali v multimediálnom programe Trendsetter. Nechýbal ani kvíz, do ktorého sa mohli zapojiť všetci diváci. Ten odhalil vedomosti, ktoré by mal ovládať  každý mladý človek, ktorý vstúpi do virtuálneho sveta, plného nástrah. Rozprávali sme sa  o tom, aký majú vplyv na našu psychiku médiá, ako na nás vplývajú reklamy, filmy, reality show, počítačové hry či sociálne siete. Šikana aj kyberšikana tu je, bola a aj bude, ale prečo sa ju spoločne nepokúsime potlačiť? Neseďme so založenými rukami. Trendsetter je program, ktorý rieši otázky mediálnych nástrah silným motivačným slovom a hudbou. 

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • 25 októbra žiaci našej školy preukázali odvahu a schopnosť komunikovať po anglicky na výbornej úrovni. Na anglickej olympiáde sa zišli tí najlepší z našej školy, ktorí majú tento jazyk radi a ktorým nerobí problém plynule sa dorozumieť, či porozprávať sa na akúkoľvek tému. Riešili úlohy písomné aj ústne. Pri písomných úlohách bola sledovaná gramatika, čítanie s porozumením, schopnosť správne počuť informácie z hovoreného textu. Ústne opisovali obrázok a diskutovali sme na témy, ktoré obrázok znázorňoval. Potom v takzvanej "roleplay", čiže situačnej úlohe, kde sa žiak vloží do role niekoho iného, vo dvojiciach preukázali schopnosť argumentovať, dohadovať sa, vysvetľovať. A práve táto časť olympiády priniesla aj zábavné okamihy. 

      Žiaci, ako aj učitelia si olympiádu užili, žiaci si zmerali sily a víťazi si odniesli pekné a praktické ceny.

      Gratulujeme víťazom a ďakujeme za účasť všetkým zúčastneným!

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • Stredná odborná škola automobilová Trnava v rámci propagácie učebných a študijných odborov vyučovaných na škole usporiadala v dňoch 13. a 14. 10.2022 Dni otvorených dverí. Podujatie bolo zamerané na propagáciu prípravy na povolanie pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl v regióne Trnavy, ale aj širšieho okolia v strojárenských a autooopravárenských profesiách.

      V rámci týchto dní mohli rodičia, žiaci, ale aj záujemcovia z radov verejnosti vidieť odborné učebne, dielne praktického vyučovania vybavené modernými technológiami, na ktorých sa  v SOŠ automobilovej Trnava pripravujú žiaci na budúce povolanie.

      Príjemným spestrením pre návštevníkov, ale i pre zamestnancov a žiakov školy bola prezentácia zrenovovaných starších amerických vozidiel, ktoré pripravili pracovníci spolupracujúceho občianskeho združenia GARAGE 42 Trnava.

      Viac informácií TU!

     • Kam na vysokú - Roadshow 2022

     • Opäť po roku sa študenti končiacich ročníkov mohli  zúčastniť akcie Roadshow, ktorá sa konala 22.9.2022 v priestoroch kongresovej sály  Aquparku v Trnave. Z našej školy to bola trieda IV.B, ktorá mohla získať prehľad o tom, aké sú možnosti  po úspešnom ukončení štúdia na našej škole. Napriek tomu, že dnes je možné všetky informácie o štúdiu na vysokej škole získať cez internet, osobný kontakt je nenahraditeľný. Študenti na tejto akcii boli oslovení zástupcami viacerých vysokých škôl nielen zo Slovenska ale aj z Českej republiky, ktorí im poskytli také informácie, ktoré by záujemcovia na ich webových stránkach nenašli. Táto akcia bola prvý nástrel pre budúcich vysokoškolákov, pričom  väčšinou majú čas na rozmyslenie až do marca 2023, kedy väčšina vysokých škôl prijíma prihlášky na štúdium v školskom roku 2023/2024. Akcia bola zaujímavá a tí, ktorí prejavili záujem, získali aj potrebné materiály.

     • Úvodné sústredenie žiakov I. ročníka

     • V minulom školskom roku sme zaviedli tradíciu úvodného sústredenia žiakov prvých ročníkov. Všetci noví študenti prvých ročníkovtak získajú možnosť zoznámiť sa so školou, jej priestormi aj pracoviskami zamestnávateľov. V prvom týždni školského roku prváci lepšie spoznajú nielen svojich majstrov, učiteľov aj spolužiakov. Sústredenie začíname v dielňach SOŠA poučením BOZP, rozdávaním pracovných odevov a zoznámením sa s jednotlivými časťami školy. Pokračujeme účelovým cvičením v Kamennom mlyne a turnajom v minigolfe, kde sa žiaci naučia základy zdravotnej a poradovej prípravy. Riešiť mimoriadne situácie a pri športovom zápolení sa všetci dobre zabavia aj lepšie spoznajú. Končíme odbornými exkurziami vo firmách  ZF Slovakia a.s a AUTO- IMPEX s.r.o, pracoviskami zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania.

     • Možnosti štúdia

     • Oznamujeme žiakom základných škôl, uchádzačom o štúdium do prvého ročníka, že SOŠ automobilová v Trnave ponúka štúdium:

      Bližšie informácie o možnostiach prijatia: 033/5933926 (p. Hafnerová)

     • XIV. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže

     • Trnavský samosprávny kraj v spolupráci so župnými strednými školami zorganizoval už 14. ročník Župnej olympiády stredoškolskej mládeže. Podujatie sa konalo  28. – 29. apríla  2022 v športovej hale v Trnave a na športoviskách župných stredných škôl. Študentky a študenti z 37 stredných škôl súťažili v 8 disciplínach, medzi ktorými bola atletika, basketbal, volejbal, florbal, stolný tenis či silový päťboj.                 

      Našu školu reprezentovala iba jedna žiačka Spálová Nelly z II. B,  ktorá súťažila v súťaži Silový päťboj študentiek dňa 28.04.2022  v telocvični Gymnázia Jána Hollého, Trnava. Celkovo sa umiestnila na 6. mieste.

      Za reprezentáciu školy jej patrí úprimné poďakovanie. 

     • Kam na strednú?

     • Aj naša stredná škola sa zapojila do projektu Končím školu s cieľom pomôcť v kariérovej orientácií žiakom základných a stredných škôl. 

      Najnovšie informácie o možnostiach štúdia na SOŠ automobilovej v Trnave nájdete na videu:

     • MTF Science rocks

     • Dňa 17.5.2022 MTF organizovala na Nádvorí v Trnave akciu zameranú na rôzne zaujímavé experimenty  a optické ilúzie. Súčasťou tejto akcie bola aj prednáška o vlnách, ktorá bola sprevádzaná rockovou hudbou. Napriek tomu, že bolo daždivé počasie, si to žiaci III.A triedy užili. Okrem experimentov, optických ilúzií a vlnení sa dozvedeli aj veľa informácií o jednotlivých ústavoch Materiálovo-technologickej fakulty. Po skončení akcie sa mohli všetci zapojiť do online súťaže a vyhrať zaujímavé ceny. Ako to dopadlo, ešte nevieme.

     • JOBSPOTT 2022

     • Dňa 28.4.2022 sme sa po  dvoch rokoch opäť zúčastnili veľtrhu práce JOBSPOTT, ktorý sa konal v priestoroch trnavského  hotela Holiday Inn. Bol to už siedmy ročník, kde sa predstavilo veľké množstvo nielen zamestnávateľov ale aj personálnych agentúr, ktoré poskytli záujemcom informácie o voľných pracovných miestach a aj o tom, ako sa pripraviť na pracovný pohovor. Aj naši študenti II.AN si vypočuli rady, ako sa na pohovor pripraviť, aby na ňom boli úspešní a vyvarovali sa chybám, ktorých sa často uchádzači dopúšťajú. Zároveň sa študenti zapojili aj do niektorých súťaží, kde sa niektorým podarilo získať zaujímavé ceny. Keďže študenti II.AN o mesiac končia štúdium na našej škole, získali prehľad o tom, ako to dnes funguje na našom pracovnom trhu a na koho sa obrátiť v prípade ich budúceho zamestnania.

      Ďakujeme organizátorom, že nás pozvali.

     • CARAVAN, BIKE, TOURIST 2022

     • V dňoch 7.-10.4.2022 sa v priestoroch Agrokomplexu Národného výstaviska v Nitre koná veľtrh „Caravan, bike, tourist 2022“. 7.4.2022 sme sa ho zúčastnili aj my, študenti I.AN triedy so zameraním na predaj a servis vozidiel. Bol to multitematický veľtrh, pretože bol zameraný na aktívne trávenie voľného času v prírode. Komunikovali sme  s renomovanými dealermi karavanov, špecialistami na cyklistiku a vodné športy, predajcami doplnkov, ... Asi najviac sme sa zdržali v pavilóne, v ktorom boli vystavené obytné autá a prívesy.  Mnohé nás prekvapili nielen svojou veľkosťou a vybavenosťou, ale aj cenou. Zážitok z tejto akcie bol aj tak veľmi príjemný a sme radi, že konečne po dvoch rokoch sme opäť vyrazili na akcie mimo školy.