• Okresné kolo vo florbale žiakov SŠ

     • Dňa 19.01.2023 sa uskutočnilo základné okresné kolo vo florbale žiakov SŠ  v telocvični na SOŠ elektrotechnickej. Daného kola sa zúčastnilo aj družstvo našej školy, ktoré malo hrať v skupine s nasledovnými družstvami škôl:SOŠ elektrotechnická TT, Gymnázium J. Holého TT, SZŠ TT. Posledné dve menované školy sa kola nezúčastnili. A tak v skupine sa odohral iba jeden zápas 2 x 20 minút a to medzi družstvami škôl SOŠ automobilová a SOŠ elektrotechnická v telocvični SOŠ elektrotechnickej. Zápas bol veľmi vyrovnaný a skončil sa v pomere 7 : 6 pre SOŠ elektrotechnickú, ktorá tým postúpila do finálového kola MO vo florbale.
          Družstvo našej školy bolo zložené z nasledovných žiakov : Šery I.C, Somoláni a Kizek z III.D, Kudláč a Gavelda z II.C, Drgoň a Hodúr z III.B, Zemko z III.A, Divéky a Valentovič z II.A, Jošt, Tobolka A Wakil z IV.B. Menovaným žiakom za reprezentáciu školy patrí úprimné poďakovanie.

     • CEE Hydrogen Bus Roadshow

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album CEE Hydrogen Bus Roadshow.

      Od 9. januára 2023  prebiehali v Trnave ukážkové jazdy vodíkovým autobusom okolo jej historického centra, cieľom ktorých je predviesť vodíkový autobus laickej aj odbornej verejnosti a otestovať ho v podmienkach Slovenska. Počas trojdňovej prevádzky, ktorá odštartovala tlačovou konferenciou, sa tak aj žiaci našej školy mohli presvedčiť, či vodíkový pohon spĺňa požiadavky spoľahlivej a bezemisnej verejnej dopravy. Vodíkový autobus jazdil v bežnej premávke na linke č. 16 v smere z Nemečaniek na Novú ulicu. Cieľom akcie bolo predstaviť odbornej aj laickej verejnosti mestský vodíkový autobus a získať údaje o prevádzke počas trojdňových testovacích jázd V Trnave na linke č. 16. Získané skúsenosti budú slúžiť ako podklad pri rozhodovaní mestských dopravných podnikov a autobusových dopravných spoločností o rozšírení autobusových parkov o vodíkové autobusy v celej SR.

     • Basketbalový turnaj

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Basketbalový turnaj.

      Základné kolo v basketbale študentov stredných škôl

                 Dňa 12.01.2023 sa uskutočnili základné kolá v basketbale študentov stredných škôl. Základného kola , ktoré sa uskutočnilo na SPŠ dopravnej Trnava , sa zúčastnila i naša škola, kde boli ďalšie družstvá a to: SPŠ dopravná Trnava ako domáci a Gymnázium J. Holého Trnava. Hrací systém bol, že každé družstvo hralo s každým.
      Víťazom tejto skupiny sa stala naša škola - Stredná odborná škola automobilová a ako víťaz postúpila do finálového kola, ktoré sa uskutoční dňa 14.02.2023. Všetkým žiakom reprezentujúcim škola patrí srdečná vďaka.

     • Vianočná Viedeň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná Viedeň.

      Viedeň je mesto, ktoré dýcha históriou na každom kroku a v čase adventu sa zmení na čarovné miesto. Preto sme sa rozhodli, že si tento výnimočný čas spríjemníme návštevou práve tohto mesta. Prvou našou zastávkou bola čokoládovňa Hauswirth v Kittsee, kde sme absolvovali malé nákupy sladkých dobrôt. Následne sme sa presunuli do Technického múzea. Tam sme si so záujmom prezreli početné expozície a vyskúšali zákony fyziky aj na vlastnej koži. Potom už nasledovala pešia prehliadka mesta, ktorú sme začali pri Viedenskej opere a cez Námestie Márie Terézie sme pokračovali k najväčšej katedrále a zároveň symbolu Viedne – Dómu svätého Štefana. Mesto nás zaujalo najmä svojou veľkolepou výzdobou a vianočným duchom. Naša výprava sa nakoniec presunula na Radničné námestie k vianočným trhom, kde vôňa punču, rozličných tradičných dobrôt a svetelné efekty okamžite umocnili tú pravú vianočnú atmosféru. Takto naladení, ale aj kvalitne unavení a uzimení sme sa vo večerných hodinách vrátili do našich domovov.