• Vedomostná súťaž EXPERT GENIALITY SHOW

     • V celoslovenskej vedomostnej súťaži EXPERT GENIALITY SHOW 30. novembra dostali naši žiaci šancu dokázať svoje kvality, niečo nové sa naučiť, prípadne získať titul EXPERT. Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže, v ktorej žiaci súperili v nasledujúcich témach:

      Od Dunaja k Tatrám - slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni Slováci

      Mozgolamy - logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie

      Svetobežník - fyzická geografia, humánna geografia

      Tajomstvá prírody - biológia, fyzika, astronómia, chémia

      Do you speak English? - čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie

      Góly, body, sekundy - história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava

      Z 54 zúčastnených žiakov bolo 40 žiakov. Z vyšších ročníkov sa prihlásilo 15 žiakov. Žiaci si vyberali z dvoch tém, ktoré im boli vedomostne najbližšie. Využili svoj potenciál poznatkov z rôznych oblastí, ktoré ich zaujímajú. Táto súťaž podporuje u žiakov zvedavosť a túžbu po informáciách. Veríme, že pre našich žiakov bola súťaž prínosom.

      VYHODNOTENIE SÚŤAŽE EXPERT GENIALITY SHOW​​​​​​​