• Možnosti zaradenia študentov z Ukrajiny

   •  

    Riaditeľ SOŠ automobilovej v Trnave stanovil ponuku pre možnosť zaradenie odídencov z Ukrajiny :

    * Stav k 7.4.2022