• Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

   • Klub odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy pre výučbu odborného výcviku autoopravárenských učebných a študijných odborov vyučovaných na SOŠ automobilová Trnava

    • Opis činností pedagogického klubu:

          Výmena skúseností a praktických zručností majstrov odbornej výchovy a učiteľov odborných predmetov pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo výučbe odborného výcviku v druhom, treťom a štvrtom ročníku autoopravárenských učebných a študijných odborov vyučovaných na škole. Posilňovanie vedomostí a zručností v IKT kompetenciách pri využití výpočtovej techniky a diagnostických prístrojov v autoopravárenstve na osobných automobiloch Prerokovanie a spôsob aplikovania nových, moderných činností v autoopravárenstve, v profesiách autotronik, autoopravár mechanik  a elektrikár. Teoretická príprava a získavanie praktických zručností v moderných technológiách majstrov odbornej výchovy a odborných učiteľov  vyučujúcich  žiakov priamo na škole ako aj na autoopravárenských prevádzkach na základe zmlúv o zabezpečení praktického vyučovania a zmlúv o duálnom vzdelávaní.

      

     Členovia klubu:   Ing. Šutiak, Ušák, F. Pánik, M. Ambruš, J. Macek, B. Lančarič, Mgr. Jedinák, Mgr. Barniak, Ing.  Hlavatý, PaedDr.  Kováčik

     Dĺžka trvania stretnutí:  3 hodiny

     Školský rok:   2020/2021 - I. polrok

     Rámcový program a termíny stretnutí:

     Termín

     Téma

     Program stretnutia

     4. 11. 2020

     Prevody a prevodové ústrojenstvo

     Konštrukcia a druhy spojok osobných automobilov.

     18. 11. 2020

     Prevody a prevodové ústrojenstvo

     Prevodovky, princíp činnosti a konštrukcia jednotlivých druhov.

     2. 12. 2020

     Prevody a prevodové ústrojenstvo

     Prídavné prevodovky a princíp pohonu 4x4.

     15. 12. 2020

     Elektrotechnika motorových vozidiel

     Zdrojová sústava automobilov a elektroinštalácia motorových vozidiel

     14. 1. 2021

     Elektrotechnika motorových vozidiel

     Zdrojová sústava a elektroinštalácia elektromobilov

     19. 1. 2021

     Elektrotechnika motorových vozidiel

     Zdrojová sústava a elektroinštalácia elektromobilov

      

      

   • Zápisnice zo zasadnutia klubu: 2020/2021 - I. polrok

   • Školský rok:   2020/2021 - II. polrok

    Rámcový program a termíny stretnutí:

    Termín

    Téma

    Program stretnutia

     2. 2. 2021

    Elektrotechnika motorových vozidiel

     Štartovacia sústava spaľovacích , vznetových motorov a elektromobilov - rozdiely

     16. 2. 2021

    Elektrotechnika motorových vozidiel

     Zapaľovacia sústava a osvetlenie vozidiel

     10. 3. 2021

    Alternatívne pohony

     Benzín a LPG pohon

     24. 3. 2021

    Alternatívne pohony

     Benzín a CNG pohon

     7. 4. 2021

    Alternatívne pohony

     Elektromobily

     21. 4. 2021

    Alternatívne pohony

     Elektromobily

     5. 5. 2021

    Alternatívne pohony

     Hybridné pohony

     19. 5. 2021

    Alternatívne pohony

     Hybridné pohony

     2. 6. 2021

    Elektrické zariadenia motorových vozidiel

     Regulátory, ochrana proti predpätiu a odrušenie jednotlivých skupín na motorovom vozidle

     16. 6. 2021

    Elektrické zariadenia motorových vozidiel

     Regulátory, ochrana proti predpätiu a odrušenie jednotlivých skupín na motorovom vozidle

   • Zápisnice zo zasadnutia klubu: 2020/2021 - II. polrok

   • Členovia klubu:   Ing. Šutiak, Ušák, F. Pánik, M. Ambruš, J. Macek, Mgr. Jedinák, Ing. Hlavatý, Ing. Holická,  PaedDr.  Kováčik

    Dĺžka trvania stretnutí:  3 hodiny

    Školský rok:   2021/2022 - I. polrok

    Rámcový program a termíny stretnutí:

    Termín

    Téma

    Program stretnutia

      22. 9. 2021

     Príslušenstvo podvozku

    Antiblokovací systém ABS

      29. 9. 2021

    Príslušenstvo podvozku

    Protipreklzový systém ASR

       6. 10. 2021

     Príslušenstvo podvozku

    Stabilizačný systém  ESP

     20. 10. 2021

     Príslušenstvo podvozku

    Elektronický záver diferenciálu EDS

      3. 11. 2021

     Príslušenstvo podvozku

    Brzdový asistent  BAS

     18. 11. 2021

     Aktívne a pasívne bezpečnostné systémy motorových vozidiel

    Elektronické rozdeľovanie brzdnej sily EBD, Asistent brzdného účinku BAS

     1. 12. 2021

     Aktívne a pasívne bezpečnostné systémy motorových vozidiel

    Systém prerušenia dodávky elektriny a paliva FPS

     15. 12. 2021

     Aktívne a pasívne bezpečnostné systémy motorových vozidiel

    Airbagy

     12. 1. 2022

     Palivová sústava zážihových motorov

    Palivová sústava zážihových motorov s karburátorom,

     26. 1. 2022

     Palivová sústava zážihových motorov

    Palivová sústava zážihových motorov s nepriamym a priamym vstrekovaním

   • Zápisnice zo zasadnutia klubu: 2021/2022 - I. polrok

   • Školský rok:   2021/2022 - II. polrok

    Rámcový program a termíny stretnutí:

    Termín

    Téma

    Program stretnutia

      9. 2. 2022

     Palivová sústava vznetových motorov

     Systém vstrekovania radových čerpadiel

     23. 2. 2022

     Palivová sústava vznetových motorov

     Systém vstrekovania rotačných čerpadiel

      9. 3. 2022

     Palivová sústava vznetových motorov

     Systém vstrekovania EDC

     23. 3. 2022

     Palivová sústava vznetových motorov

     Systém vstrekovania Pumpa - dýza

     6. 4. 2022

     Palivová sústava vznetových motorov

     Systém vstrekovania CommonRail

     20. 4. 2022

     Elektrické zariadenia vozidla a komfortná elektronika

    Vykurovanie a klimatizácia

     4. 5. 2022

     Elektrické zariadenia vozidla a komfortná elektronika

     Audio systémy

     18. 5. 2022

     Elektrické zariadenia vozidla a komfortná elektronika

     Navigačné systémy

     1. 6. 2022

    Diagnostika vozidla

    Paralelná diagnostika

     15. 6. 2022

    Diagnostika vozidla

     Sériová diagnostika

   • Zápisnice zo zasadnutia klubu: 2021/2022 - II. polrok