• WORKSHOP - Postavenie a kompetencie VUC

    • Miesto:       Talentcentrum Trnava, Sibírska 1 (SOŠ elektrotechnická, Trnava)
     Termín:       2. december 2022
     Dĺžka:       8.00 – 12.00 hod.
     Trieda:        III.A – 22 žiakov
     Program:
     • prezentácia zamestnancov TTSK na tému „Postavenie a kompetencie VUC“.  
     • práca pri PC v malých skupinkách pri vypĺňaní viacerých vedomostných úloh súvisiacich s danou témou
     • vedomostný kvíz, súťažné úlohy, diskusia so žiakmi na danú tému

      

      

   • WORKSHOP - Môj kraj, môj dom

   • Miesto:       Talentcentrum Trnava, Sibírska 1 (SOŠ elektrotechnická, Trnava)
    Termín:       19. január 2023
    Dĺžka:       8.00 – 13.00 hod.
    Trieda:        II.D – 21 žiakov
    Program:
    • prezentácia zamestnancov TTSK na tému „Môj kraj, môj dom“.  
    • práca pri PC v malých skupinkách pri vypĺňaní viacerých vedomostných úloh súvisiacich s danou témou
    • vedomostný kvíz, súťažné úlohy, diskusia so žiakmi na danú tému osobnosti trnavského kraja