• Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

    •        

     28. marec 2022 - 1. apríl 2022

     V rámci projektu Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy  absolventů odborných škol / Cezhraničná  spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl program Interreg V-A Slovenská republika- Česká republika spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja sa v mesiaci marec 2022 uskutočnil výmenný pobyt žiakov a pedagogických zamestnancov SOŠ automobilová Trnava a SOŠ Jablunkov, v ktorom sa žiaci a pedagogickí pracovníci zoznámili s novými technológiami zakúpenými na výučbu odborných predmetov v študijných a učebných odborov auotoopravárenských  profesii. Okrem vzdelávacích aktivít program výmenného pobytu žiakov partnerských škôl obsahoval exkurzií do podnikov na Slovenskej aj Českej strane  kde sú dané technológie používané v praxi. V popoludňajších hodinách žiaci v rámci sprievodného programu absolvovali spoločensko- športové aktivity, ako preteky motokár, súťaže v bowlingu  a prehliadky Trnavských a Jablunkovských historických pamiatok.

     TRNAVA  - Prehliadka mesta

     Preteky motokár

     Bowlingový turnaj

     JABLUNKOV - prehliadka školy

      

      

      

      

      

     Špotrové akcie

     Exkurzie