• Triedna učiteľka: Ing. Mária Lamošová

    • Študijný odbor: 2411 K mechanik nastavovač

     UVS 2A1 - majsterka odbornej výchovy - Ing. Viera Šaštinská

       Meno SDV - učebná zmluva Pracovisko
     odborného výcviku
     1.   Andrásy Kristián ZF Slovakia, a.s., Trnava  ZF Slovakia, a.s., Trnava 
     2.   Bartoš Kristián ZF Slovakia, a.s., Trnava  ZF Slovakia, a.s., Trnava 
     3.   Conti Luigi ZF Slovakia, a.s., Trnava  ZF Slovakia, a.s., Trnava 
     4.   Koník Lukáš ZF Slovakia, a.s., Trnava  ZF Slovakia, a.s., Trnava 
     5.   Koreň Patrik ZF Slovakia, a.s., Trnava  ZF Slovakia, a.s., Trnava 
     6.   Krakovík Patrik ZF Slovakia, a.s., Trnava  ZF Slovakia, a.s., Trnava 
     7.   Martinovič Pavol ZF Slovakia, a.s., Trnava  ZF Slovakia, a.s., Trnava 
     8.   Pokrivčák Lukáš ZF Slovakia, a.s., Trnava  ZF Slovakia, a.s., Trnava 
     9.   Štangelová Viktória ZF Slovakia, a.s., Trnava  ZF Slovakia, a.s., Trnava 

      

     UVS 2A2 - majsterka odbornej výchovy - Ing. Viera Šaštinská

       Meno SDV - učebná zmluva Pracovisko
     odborného výcviku
     1.   Divéky Rastislav ZF Slovakia, a.s., Trnava  ZF Slovakia, a.s., Trnava 
     2.   Jurányi Martin ZF Slovakia, a.s., Trnava  ZF Slovakia, a.s., Trnava 
     3.   Kapitán Pavol ZF Slovakia, a.s., Trnava  ZF Slovakia, a.s., Trnava 
     4.   Kolarovič Marek ZF Slovakia, a.s., Trnava  ZF Slovakia, a.s., Trnava 
     5.   Kušnier Samuel ZF Slovakia, a.s., Trnava  ZF Slovakia, a.s., Trnava 

      

     UVS 2A3 - majsterka odbornej výchovy - Ing. Viera Šaštinská

       Meno SDV - učebná zmluva Pracovisko
     odborného výcviku
     1.   Loča Samuel Richard   ZF Slovakia, a.s., Trnava 
     2.   Lukáč Jakub ZF Slovakia, a.s., Trnava   ZF Slovakia, a.s., Trnava 
     3.   Šangala Tomáš ZF Slovakia, a.s., Trnava  ZF Slovakia, a.s., Trnava 
     4.   Šimončič Samuel ZF Slovakia, a.s., Trnava  ZF Slovakia, a.s., Trnava 
     5.   Valentovič Sebastian ZF Slovakia, a.s., Trnava  ZF Slovakia, a.s., Trnava 
     6.   Zlatohlávek Tibor   ZF Slovakia, a.s., Trnava 

      

     UVS 2A4 - majsterka odbornej výchovy - Ing. Viera Šaštinská

       Meno SDV - učebná zmluva Pracovisko
     odborného výcviku
     1.    Parajko Filip Bizzcom, s.r.o., Bučany  Bizzcom, s.r.o., Bučany