• Triedna učiteľka: Ing. Jana Mydlová, PhD.

    • Učebný odbor: 2487 H 02 autoopravár - elektrikár

     UVS 2D1 - majter odbornej výchovy - Ing. Daniel Šutiak

       Meno SDV - učebná zmluva  Pracovisko
     odborného výcviku
     1.   Hollovič Jakub     Tanex, spol. s.r.o., Trnava
     2.   Horváth Martin     Robert Sedláček, RBX - Car, Častá
     3.   Kriško Jakub     AW TEAM, s.r.o., Trnava
     4.   Kubala Nikolas     Eduard Idunk, Zavar
     5.   Machovič Lukáš     Freecars s.r.o., Trnava
     6.   Piaček Samuel     Freecars s.r.o., Trnava
     7.   Stančík Samuel     Dohnálek - Autoopravovňa, Jablonica
     8.   Suchán Martin     Freecars s.r.o., Trnava
     9.   Záhorec Adrián     DMV Autoservis s.r.o., Trnava
     10.   Zubák Adam     Autocomodex spol.s.r.o., Trnava

      

     UVS 2D2 - majter odbornej výchovy - Ing. Daniel Šutiak

       Meno SDV - učebná zmluva  Pracovisko
     odborného výcviku
     1.   Forró Lukáš PCA Slovakia, s.r.o., Trnava PCA Slovakia, s.r.o., Trnava
     2.   Hečko Marek PCA Slovakia, s.r.o., Trnava PCA Slovakia, s.r.o., Trnava
     3.   Ištvanovič Enrico PCA Slovakia, s.r.o., Trnava  PCA Slovakia, s.r.o., Trnava 
     4.   Kočnár Dávid PCA Slovakia, s.r.o., Trnava  PCA Slovakia, s.r.o., Trnava 

      

     Učebný odbor: 2487 H 04 autoopravár - lakovník

      

     UVS 2D3 - majter odbornej výchovy - Ing. Daniel Šutiak

       Meno SDV - učebná zmluva  Pracovisko
     odborného výcviku
     1.   Darfáš Erik     Bayem Center HC s.r.o., Hlohovec
     2.   Hulák Sebastian     SOŠA Trnava
     3.   Pavlík David     SOŠA Trnava
     4.   Šadibol Adam     ARAVER a.s., Piešťany
     5.   Šild Martin     SOŠA Trnava

      

     UVS 2D4 - majter odbornej výchovy - Ing. Daniel Šutiak

       Meno SDV - učebná zmluva  Pracovisko
     odborného výcviku
     1.   Kuklovský Adam AUTO-IMPEX,spol. s.r.o.,Trnava  AUTO-IMPEX, spol. s.r.o., Trnava
     2.   Plecho Marek AUTO-IMPEX,spol. s.r.o.,Trnava  AUTO-IMPEX, spol. s.r.o., Trnava