• Triedny učiteľ:  Mgr. Silvia Suchoňová

    • Študijný odbor: 2495 K autotronik

     UVS 1B1 - majster odbornej výchovy - Ing. Jaroslav Očenášek

       Meno SDV - učebná zmluva Pracovisko
     odborného výcviku
     1.   Bažík Martin   SOŠA Trnava
     2.   Čechovič Nikolas   SOŠA Trnava
     3.   Čmarada Tomáš    SOŠA Trnava
     4.   Eršek Peter   SOŠA Trnava
     5.   Fekete Martin   SOŠA Trnava
     6.   Habaj Samuel   SOŠA Trnava
     7.   Chaben Peter   SOŠA Trnava
     8.   Chromý Matej   SOŠA Trnava
     9.   Janech Dávid   SOŠA Trnava
     10.   Jankech Martin   SOŠA Trnava
     11.   Kocúrik Michal   SOŠA Trnava
     12.   Vardžák Pavol   SOŠA Trnava

      

     UVS 1B2 - majter odbornej výchovy -  Ing. Peter Matula

       Meno SDV - učebná zmluva Pracovisko
     odborného výcviku
     1.   Jurányi Adam   SOŠA Trnava
     2.   Kákošová Tamara   SOŠA Trnava
     3.   Kubeň Jakub   SOŠA Trnava
     4.   Lehuta Patrik   SOŠA Trnava
     5.   Matúš David   SOŠA Trnava
     6.   Ondrušová Augustína   SOŠA Trnava
     7.   Práznovský Erik   SOŠA Trnava
     8.   Radzo Peter   SOŠA Trnava
     9.   Sedláčik Erik   SOŠA Trnava
     10.   Toncr Sebastián   SOŠA Trnava
     11.   Valachovič Tomáš   SOŠA Trnava
     12.   Varga David   SOŠA Trnava

      

     UVS 1B3 - majter odbornej výchovy - Ing. Daniel Šutiak

       Meno SDV - učebná zmluva Pracovisko
     odborného výcviku
     1.   Černek David  AUTO-IMPEX, spol. s.r.o., Trnava AUTO-IMPEX, spol. s.r.o., Trnava
     2.   Dudáš Ján  AUTO-IMPEX, spol. s.r.o., Trnava AUTO-IMPEX, spol. s.r.o., Trnava
     3.   Moravanský Samuel  AUTO-IMPEX, spol. s.r.o., Trnava AUTO-IMPEX, spol. s.r.o., Trnava
     4.   Náther Michal  AUTO-IMPEX, spol. s.r.o., Trnava AUTO-IMPEX, spol. s.r.o., Trnava

      

     UVS 1B4 - majter odbornej výchovy - Mgr. Marián Peťkovský

       Meno SDV - učebná zmluva Pracovisko
     odborného výcviku
     1.   Vozárik Tomáš AUTO-IMPEX, spol. s.r.o., Trnava SOŠA Trnava
     2.   Vyroubal Matyáš AUTO-IMPEX, spol. s.r.o., Trnava SOŠA Trnava