• Stredná odborná škola automobilová


  Prihláška na školský rok
  2021/2022


  Odbor

  Odbor:


  Základné údaje študenta

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Rodné číslo:

  Pohlavie:

  Dátum narodenia:

  Kontaktné údaje nie sú povinné, avšak môžu sa zísť. Ide o priamy kontakt na študenta, kontakt na rodičov sa zadáva neskôr v prihláške.

  Email študenta:

  Mobil študenta:

  Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

  Miesto narodenia:

  Okres:

  Národnosť:

  Občianstvo:


  Trvalý pobyt

  Ulica:

  Mesto:

  Okres:

  PSČ:


  Školské údaje

  Predchádzajúca škola:

  Ročník, kam sa študent hlási:

  Školský rok nástupu študenta:


  Rodičia

  Adresát korešpondencie:

  Otec

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Email otca:

  Číslo na mobil:

  Ulica:

  PSČ:

  Mesto:

  Zamestnanie:

  Zamestnávateľ:

  Titul pred menom:

  Matka

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Email matky:

  Číslo na mobil:

  Ulica:

  PSČ:

  Mesto:

  Zamestnanie:

  Zamestnávateľ:

  Titul pred menom:


  Ďalšie informácie

  Stravovanie v školskej jedálni:

  Ubytovanie na internáte:

  Voliteľný predmet:

  Cudzí jazyk:

  Uniforma / Pracovné oblečenie

  Veľkosť topánok:

  Výška:

  Obvod pásu:


  Zdravotný stav študenta

  Choroby a diagnózy:


  Ostatné údaje

  Termín prijímacej skúšky:


  Súhlas


  Poznámka

  Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

  Poznámka:


  V

  dňa


  Opíšte prosím text z obrázka