• SCANIA - Štipendijný program

   •  

    Scania Slovakia s.r.o. je úspešným, priamym zastúpením švédskej značky Scania na Slovensku. Zaoberáme sa predajom nákladných vozidiel, autobusov a špeciálnych vozidiel. Poskytujeme profesionálne servisné služby vo vlastných servisoch na Slovensku. Nájdete nás v Senci, Žiline, Nových Zámkoch, Zvolene, Poprade a v Ličartovciach.

     

    Scania v spolupráci s partnerskou SOŠ automobilovou v Trnave ponúka štipendijný program, ktorý je určený pre žiakov 9. ročníkov ZŠ, ktorí majú záujem o štúdium v učebnom odbore autoopravár - mechanik (kód odboru 2487H 01). Do učebného odboru sú žiaci prijímaní bez absolvovania prijímacích skúšok.

     

    ZÍSKAJ SKVELÚ PROFESIJNÚ A FINANČNÚ PODPORU!

    • Mesačné štipendium až do výšky 120 EUR
    • Naviac ročné štipendium až do výšky 600 EUR ako BONUS
    • Celodenná strava ZDARMA
    • Ubytovanie v Trnave ZDARMA
    • Mesačný príspevok na dopravu až do výšky 50 EUR podľa vzdialenosti bydliska
    • Možnosť stáže vo výrobnom závode Scania vo Švédsku
    • Zabezpečenie platenej brigády počas prázdnin
    • Poskytovanie pracovných odevov
    • Nástupný BONUS 300 EUR pri uzavretí pracovného pomeru po absolvovaní štúdia

     

    ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM A MOŽNOSTI UPLATNENIA

    • Profesionálne vzdelávanie pod záštitou inštruktorov, špeciálne vyškolených podľa štandardov Scania
    • Prax od druhého ročníka - každý druhý týždeň v jednom zo 6-tich servisov, ktorý sa nachádza v blízkosti Tvojho bydliska (týždeň štúdia v Trnave, týždeň praxe v Tvojom bydlisku)
    • Práca s najnovšími technológiami a profesionálnym Scania vybavením
    • Uplatnenie získaných znalostí a zručností v medzinárodnom prostredí sveta Scania
    • Vodičský preukaz skupiny B - ZDARMA
    • Štúdium anglického jazyka
    • Po úspešnom absolvovaní štúdia ponúkame možnosť pracovného uplatnenia v jednom zo servisov Scania.

     

    Prihlášky na štipendijný program môžete zasielať:

                                                                                       Scania Slovakia s.r.o.

                                                                                    Personálne oddelenie

                                                                                    Diaľničná cesta 4570/2A 903 01 Senec

                                                                                    telefón: +421 2 482 08 394      e-mail: mps@scania.sk

    • VIDEO

    • Mladí profesionáli SCANIA

     V spolupráci s partnerskou Strednou odbornou školou Automobilovou v Trnave, ponúkame absolventom ZŠ z celej SR štipendium v rámci školského vzdelávacieho programu – Automechanik – opravár nákladných automobilov a autobusov Scania – trojročný odbor zakončený výučným listom (kód odboru Autoopravár – mechanik 2487 H 01).

    • Video

    • Prax v servisoch

     Príprava žiakov, v rámci školského vzdelávacieho programu Automechanik – opravár nákladných automobilov a autobusov Scania, vytvára predpoklady k tomu, aby jeho absolvent mohol vykonávať diagnostiku, údržbu a opravy nákladných vozidiel a autobusov, vrátane alternatívnych pohonov. V prvom ročníku žiaci získavajú návyky a skúsenosti na jednotlivých pracoviskách školy, vrátane teoretickej výučby. Od druhého ročníka prebieha prax v servisoch Scania podľa výberu žiaka a potrieb spoločnosti Scania.