• Antolin spol. s r.o

    • Trstínska cesta 8, 917 01 Trnava

     Možnosť pracovného uplatnenia:

     Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v  4 ročnom študijnom odbore 2411 K mechanik nastavovač. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list a maturitné vysvedčenie.Možnosti pracovného uplatnenia absolventa- absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v  pracovných pozíciách obsluha číslicovo riadených obrábacích strojov,  mechanik nastavovač, brusič, sústružník, frézar.

     Hmotné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:       

     Osobné ochranné pracovné pomôcky, Stravovanie

    • AUTO -  IMPEX spol. s r.o

    • prevádzka Trstínska cesta 28, 917 01 Trnava

     Možnosť pracovného uplatnenia:

      Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3 ročnom učebnom odbore 2487 H autoopravár, zameranie 01 mechanik, 02 elektrikár, 03 karosár, 04 lakovník.Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.Možnosti pracovného uplatnenia absolventa  - absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení.

      Hmotné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu

           Osobné ochranné pracovné pomôcky,  Stravovanie

    • KNOTT spol. s r.o.

    • Dolná 142, 900 01 Modra

     Možnosť pracovného uplatnenia:

       Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v  4 ročnom študijnom odbore 2411 K mechanik nastavovač. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list a maturitné vysvedčenie. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa- absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v pracovných pozíciách obsluha číslicovo riadených obrábacích strojov,  mechanik nastavovač, brusič, sústružník, frézar.

     Hmotné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

     • Osobné ochranné pracovné pomôcky, stravovanie

     Podmienky hmotného a finančného zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania upravuje interná smernica firmy  Knottspol s r.o..

    • PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia

    • Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava

     Možnosť pracovného uplatnenia:

     Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3 ročnom učebnom odbore 2487 H autoopravár, zameranie  02 elektrikár, 03 karosár. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa  - absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení.

     Hmotné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

     • Osobné ochranné pracovné pomôcky, stravovanie

     Podmienky hmotného a finančného zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania upravuje interná smernica firmy PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia.

    • ZF SLOVAKIA a.s. - Strojárenská 2, 91702 Trnava

    • Možnosť pracovného uplatnenia:

     Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v  4 ročnom študijnom odbore 2411 K mechanik nastavovač. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list a maturitné vysvedčenie. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa- absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v  pracovných pozíciách obsluha číslicovo riadených obrábacích strojov,  mechanik nastavovač, brusič, sústružník, frézar. Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3 ročnom učebnom odbore 2423 H nástrojár. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa  -Absolvent učebného odboru nástrojár je kvalifikovaný pracovník, schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve, má uplatnenie najmä v strojárskych firmách, zameraných na výrobu, montáž a opravy rezných a tvárniacich nástrojov.

     Hmotné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:    Osobné ochranné pracovné pomôcky, stravovanie   

     Podmienky hmotného a finančného zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania upravuje  interná smernica firmy  ZF SACHS  Slovakia A.S.

    • Mikona Trade, j.s.a.

    • Terézie Vansovej 1054, 02001 Púchov

     Možnosť pracovného uplatnenia:

     Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3 ročnom učebnom odbore 2487 H autoopravár, zameranie 01 mechanik. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa  - absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení.

     Hmotné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

     Osobné ochranné pracovné pomôcky, stravovanie

     Podmienky hmotného a finančného zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania upravuje interná smernica firmy ContiTrade Slovakia s.r.o..

    • Bizzcom s.r.o.

    •                             Bučany 591, 919 28 Bučany

     Možnosť pracovného uplatnenia:

     Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v  4 ročnom študijnom odbore 2411 K mechanik nastavovač. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie, výučný list a maturitné vysvedčenie. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa- absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v pracovných pozíciách obsluha číslicovo riadených obrábacích strojov,  mechanik nastavovač, brusič, sústružník, frézar.

     Hmotné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

     Osobné ochranné pracovné pomôcky, stravovanieň

      

    • Arriva Service s.r.o., Komárno

    • Bratislavská cesta 1804, 945 01  Komárno

     Možnosť pracovného uplatnenia:

     Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3 ročnom učebnom odbore 2487 H autoopravár, zameranie 01 mechanik. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa  - absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení.

     Hmotné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:

     Osobné ochranné pracovné pomôcky, stravovanie