• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Autoškola
    • Pre všetkých žiakov je pripravený "študentský bonus" vodičský kurz skupiny "B" zdarma!
     Pre viac informácií si prezrite sekciu autoškola.
    • Duálne vzdelávanie
    • Aj naša škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania.
     Viac informácií na www.dualsystem.sk
     • Prenájom priestorov – zámer

      Na základe zriaďovacej listiny, vystavenej zriaďovateľom – Trnavským samosprávnym krajom dňa 15.7.2002 ako vlastníkom majetku, má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Trnava, zapísanú v Liste vlastníctva č. 5523, súpisné č.7859, na parcele č. 8617/1. Nehnuteľnosť je umiestnená na Coburgovej ul. č.7859/39, PSČ 91702 Trnava. V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

     • MTF Science rocks

      Dňa 17.5.2022 MTF organizovala na Nádvorí v Trnave akciu zameranú na rôzne zaujímavé experimenty a optické ilúzie. Súčasťou tejto akcie bola aj prednáška o vlnách, ktorá bola sprevádzaná rockovou hudbou. Napriek tomu, že bolo daždivé počasie, si to žiaci III.A triedy užili. Okrem experimentov, optických ilúzií a vlnení sa dozvedeli aj veľa informácií o jednotlivých ústavoch Materiálovo-technologickej fakulty. Po skončení akcie sa mohli všetci zapojiť do online súťaže a vyhrať zaujímavé ceny. Ako to dopadlo, ešte nevieme.

     • Možnosti štúdia

      Oznamujeme žiakom základných škôl, uchádzačom o štúdium do prvého ročníka, že SOŠ automobilová v Trnave ponúka štúdium:

      Bližšie informácie o možnostiach prijatia: 033/5933926 (p. Hafnerová)

     • Kam na strednú?

      Aj naša stredná škola sa zapojila do projektu Končím školu s cieľom pomôcť v kariérovej orientácií žiakom základných a stredných škôl.

      Najnovšie informácie o možnostiach štúdia na SOŠ automobilovej v Trnave nájdete na videu:

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 18. 8. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje